Skal dumpe tyske teleaksjer i milliardklassen

Aksjer i Deutsche Telekom til en verdi på nærmere seks milliarder euro frigjøres for salg 1. desember.

Aksjer i Deutsche Telekom til en verdi på nærmere seks milliarder euro frigjøres for salg 1. desember.

De frigjorte aksjene utgjør deler av betalingen fra Deutsche Telekom til flere europeiske teleselskap etter at det tyske teleselskapet kjøpte amerikanske VoiceStream Wireless i sommer og tyske Mannesmann i fjor. Da avtalene ble inngått ble det også avtalt at aksjene som ble tatt med som delbetaling, først kunne selges i visse mengder til gitte tidspunkt, for å unngå overbelastning av Telekom-kursen.

Dette var årsaken til det kraftige presset mot Telekom-aksjen tidligere i høst.

Men i motsetning til den gang, er det ikke ventet at alle aksjonærene vil selge ut sine Telekom-aksjer nå. Foreløpig er det bare finske Sonera som har varslet salg av sin frigjorte aksjepost, i hovedsak for å betale tilbake gjeld. For to måneder siden solge Sonera også en post for 1,4 milliarder kroner.

Soneras problem er at aksjen da avtalen med selskapet ble inngått ble ble verdsatt til 24,24 euro mens selskapet solgte unna for 16 euro, det vil si med tap. Selskapet fikk tilsammen 72 millioner aksjer for sin eierandel i de to amerikanske mobilselskapene Powertel og VoiceStream Wireless i tillegg til 1,5 milliarder euro i kontanter.

Ifølge Hufvudstadsbladet er det Hutchison Whampoa og amerikanske TDS som har de største aksjepostene av tilsammen 228 millioner aksjer, men ingen har varslet at de vil selge ut aksjer denne gangen. Så langt er knappe 40 millioner aksjer solgt ut i markedet, men denne gangen er det altså bare Sonera som ser ut til å trenge pengene og som er villig til å selge til nær hvilken kurs som helst. Derfor forventes ikke spesielt press på aksjekursen denne gangen.

- De største eierne trenger ikke penger akkurat nå, og venter på høyere aksjekurser, sier plasseringsansvarlig Frank Heise i Union Investment til Reuters.

Til toppen