Skal få fart på de offentlige ID-tjenestene

Sirius IT får jobben med å lage nasjonal infrastruktur for elektronisk ID.

Skal få fart på de offentlige ID-tjenestene

Sirius IT får jobben med å lage nasjonal infrastruktur for elektronisk ID.

Det offentlige ID-kort vil være klart høsten 2010. I 2011 legges det opp til en produksjon av 200.000 nasjonale ID-kort i første omgang.

Mange stiller seg uforstående til at Norge skal forholde seg til så mange ID-kort. Det finnes allerede to andre PKI-utstedere i Norge; Bankenes Betalingssentral med BankID og Buypass med spill på Internett. Nå kommer altså det najonale ID-kortet i tillegg.

Sirius IT har fått oppdraget å drifte og utvikle et samtrafikknav for elektronisk id på oppdrag av Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Avtalen kommer som et resultat av en åpen anbudskonkurranse, som åpenbart har stor prestisje. I alt 40 leverandører har deltatt. For 2009 vil behovet for bistand særlig være knyttet til direktoratets program for nasjonal infrastruktur for elektronisk ID. Rammeavtalen har en samlet verdi på opptil 60 millioner over fire år.

Det antas at det i dag er rundt 85 offentlige tjenester som kan benytte e-id, og det offentlige har vært kritisert for at det har gått for tregt med å tilrettelegge tjenester for nett.

Offentlig statistikk hevder at nordmenn bare bruker ID-tjenester på nett halvannen gang i året.

Selvangivelsen er en opplagt tjeneste. I tillegg kan typiske tjenester være å sjekke at man har fått tildelt barnehageplass eller følge med på byggesøknaden.

Myndighetene tenker seg en langt større utbredelse. Med det nasjonale ID-kortet kan man sitte hjemme på sin egen pc og utføre tinglysing, se på egne helseopplysninger eller stemme på valg elektronisk uten å møte opp i valglokalet.

Difi skal bidra til å styrke regjeringens arbeid med å fornye offentlig sektor og har fått i oppdrag å etablere og drifte et samtrafikknav for eID. Det skal stadfeste felles offentlige eID-løsninger og aktuelle eID-løsninger fra det private markedet, som oppfyller offentlige krav til sikkerhet.

I første versjon skal samtrafikknavet tilby autentisering og validering av eID-løsninger på sikkerhetsnivå tre, integrasjon av kvalifiserte eID-er på sikkerhetsnivå fire og grensesnitt mot et fremtidig nasjonalt ID-kort. På sikt er det planlagt at samtrafikknavet også skal tilby signering, kryptering og elektronisk arkiv.

Difi har store forventninger til at etablering av nasjonal infrastruktur for eID vil åpne for en rekke nye selvbetjeningsmuligheter i offentlig sektor.

- Vi har lang erfaring både med etablering av selvbetjeningsløsninger, og utvikling av kjernesystemer som tilrettelegges for selvbetjening. Vi ser derfor mange muligheter for elektroniske ID-løsninger på sikkerhetsnivå tre og fire, sier salgs- og markedsdirektør i Sirius IT, Vidar Evensen.

Til toppen