Skal få fart på NC markedet

De første versjonene av ren NC programvare fra Lotus kommer denne høsten, og systemet, kjent som Kona-prosjektet, er utviklet i Java.

De første versjonene av ren NC programvare fra Lotus kommer denne høsten, og systemet, kjent som Kona-prosjektet, er utviklet i Java.

Kona er kodenavnet på Lotus' satsing på javabasert programvare som er rettet spesielt mot NC-miljøet, og systemet er utviklet for løsninger i et Internett-, intranett- og ekstranettmiljø. Lotus har arbeidet med prosjektet i lang tid og vil lansere de første versjonene av produktene denne høsten.

Salgsingeniør Jens Michael Jensen i Lotus Danmark, sier til digi at brukerene kan forvente å se disse produktene på markedet allerede innen utgangen av 1997, litt avhengig av markedet og leverandører.

Systemet inneholder et sett med programvareobjekter (applets) som i første omgang vil inneholde regneark og tekstbehandler, men som etterhvert også vil bestå av diagrammer, datatilgang for SQL-/JDBC-databaser, presentasjonsverktøy, prosjektstyring og diagrammer. Arkitekturen som binder disse appletene sammen i felles brukergrensesnitt har kodenavn InfoCenter, og Infobus er det foreløpige navnet på systemet for deling av data melllom appletene. Kona-prosjektet skal også resultere i et sett med APIer for web-baserte løsninger og et eget desktopmiljø for NCer.

IBM har lisensiert Infobus til JavaSoft og samarbeider med flere større selskaper for at teknologien skal være standard for kommunikasjon mellom appletene. Jensen bekrefter at de samarbeider med konkurrenter som Sun og Oracle, men at dette samarbeidet primært bare dreier seg om Infobus. Han legger til at firmaene også har en viss kommunikasjon på andre områder, men at at de offisielt bare holder øye med konkurrentenes utvikling på området.

Appletene vil være tilgjengelige på NCer gjennom desktopsystemet, mens det på PCer vil være mulig å bruke java-appletene en og en i web-dokumenter som lastes ned som vanlige Java-objekter i en nettleser. - Dette er to forskjellige prosjekter, men de bygger på samme teknologien og vil derfor være på markedet samtidig, sier Jensen.

Desktop-systemet vil lisensieres ut til leverandører av NC-maskiner og servere, og Lotus vil lansere systemet for en rekke miljøer og plattformer, siden systemet er skrevet i Java og kan tas i bruk overalt. Ifølge Lotus er målet med systemet at det skal være et programvaremiljø som vil gi lavere IT-kostnader. Noen Java-appleter ligger allerede ute på nettet og kan hentes fra Lotus Konas teknologiside (se nettsted-lenken til oppe høyre på denne siden).

Til toppen