Skal finne ut hvorfor folk ikke har bredbånd

IT-minister Heidi Grande Røys lar telekomanalytiker Tore Aarønæs svare på lav Internett-bruk.

Skal finne ut hvorfor folk ikke har bredbånd

IT-minister Heidi Grande Røys lar telekomanalytiker Tore Aarønæs svare på lav Internett-bruk.

Innen bredbåndsmarkedet har politisk fokus de senere årene vært på utbygging, eller snarere mangel på utbygging av bredbånd i Norge. I dag har vi noe over 98 prosent bredbånds­tilgjengelighet, mens kun 60 prosent av norske husstander har gått til anskaffelse av bredbånd ifølge tall fra Post- og teletilsynet.

Det betyr at det fortsatt er 800.000 norske husstander som ennå ikke har installert eller anskaffet bredbånd.

Basert på dagens priser representerer dette et årlig markedspotensiale bare for bredbåndsaktørene på mellom tre til fire milliarder kroner.

Det finnes foreløpig begrenset informasjon om hvem disse ikke-brukerne er og hva som er de underliggende årsakene til at disse ikke har anskaffet seg bredbånd. Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har derfor gitt Norsk Telecom i oppdrag å utarbeide en frittstående analyse av dette problemkomplekset. Hovedfokus for analysen vil være å få frem mer håndfast informasjon om dette området – i tillegg til å presentere anbefalinger for hvorledes situasjonen kan utbedres.

Et viktig element i prosjektarbeidet er å samle inn informasjon fra publikum. Norsk Telecom har i samarbeide med TNS Gallup utarbeidet en spørreundersøkelse for å samle inn informasjon fra tre grupperinger:

  • ikke-brukere av bredbånd
  • brukere av bredbånd
  • folk som arbeider i telecombransjen

    Prosjektet vil ende opp i en sluttrapport som vil bli publisert i begynnelsen av 2008.

Til toppen