Skal gi lærerne det digitale løftet

«Digididaktikk»-spesialist Toril Wøhnli i Making Waves har laget lærerkurs som knekker koden.

Skal gi lærerne det digitale løftet

«Digididaktikk»-spesialist Toril Wøhnli i Making Waves har laget lærerkurs som knekker koden.

IKT i grunnskolen skal ifølge kunnskapsløftet være en av de fem ferdighetene elever skal mestre på lik linje med lesing, skriving, muntlig framstilling og regning.

Men det hjelper lite med spenstige IKT-mål dersom lærerne ikke klarer å følge med.

Dette er en utfordring det norske konsulentselskapet Making Waves har tenkt å gjøre noe med.

Konsulentselskapet er først og fremst kjent for å levere design og utvikling av store internettløsninger til kunder som regjeringen.no og elkjop.no, men leverer også design-tjenester innen områder som ikke har noe med IT å gjøre. De designer blant annet klær for Moods of Norway i Stryn, og frimerker for Postens frimerketjeneste.

I tillegg har selskapet spesialisert seg på et helt annet forretningsområde som de har valgt å kalle «digidaktikk».

– De fleste skoler er i dag godt utstyrt med PC-er, infrastruktur og programvare, men dersom lærerne selv ikke er trygge på å ta det i bruk, vil utbytte bli heller dårlig, sier strategirådgiver Torill Wøhni i Making Waves til digi.no.

Wøhni har selg vært lærer på ungdomstrinnet i 12 år, og vet hva en hektisk hverdag innebærer. En lærer skal holde seg oppdatert på faget og de reformer som blir gitt. I tillegg kommer nå altså kunnskapsløftet som krever IT-kompetanse hos lærere.

Mange skoler har ikke satt av budsjett for kursing, og det forventes at lærerne skal ta de digitale utfordringer på strak arm.

Læreplanen for både grunnskolen og videregående skole krever digital kompetanse både blant lærere og elever.

For eksempel krever læreplanen for kunst og håndverk i grunnskolen dette:

«Bruke fargekontraster, forminsking og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder både med og uten digitale verktøy. Fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt. Planlegge og bygge modeller av hus og rom ved hjelp av digitale verktøy og enkle håndversteknikker. Kunnskap om estetiske og digitale virkemidler er avgjørende for bevisst kommunikasjon.»

I tillegg til produksjon av digitale bilder som står sentralt i elevenes arbeid med foto, skanning, animasjon av film og video skal lærerne ha kjennskap til kildekritikk, personvern og regler om opphavsrett.

Making Waves har nå utviklet kurs som i første omgang er rettet mot formingslærere i grunnskolen, og som starter 14. april. Neste kurs vil gå 28. april. Kurset er på 6,5 timer.

– Er det ikke litt ambisiøst å tro at lærerne skal kunne behandle photoshop etter bare noen få timer?

– Lærerne vil helt sikkert trenge mer hjelp, men vi har tro på at dette kan være en god drahjelp til å komme i gang, sier Wøhni.

Kurset legger opp til praktiske øvelser og konkrete tips, og vil gi veiledning til lærere gjennom de mange muligheter digitale verktøy gir.

Designer Mats Mikkel Rummelhoff skal stå for gjennomføringen. Han har utdannelse fra media, IKT og design fra høyskolen i Volda.

– Det er ikke bare godt voksne lærere som ikke har kunnskap om IT. Jeg er ofte forundret over lærere på min egen alder helt nede i 20-årsalderen som har liten erfaring med bruk av IKT, forteller Rummelhoff.

Lærerutdanningen legger fortsatt svært liten vekt på IT.

Making Waves har i dag avtale med alle de 170 Oslo-skolene, og samarbeider med ITU (Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning) som står for forskning og utvikling i skolene.

Selskapet vil også kjøre kurs for grunnleggende digitale ferdigheter i norskfaget, engelsk og matematikk på barnetrinnet.

Til toppen