Skal granske Skattedirektoratet

Skattedirektoratet får besøk av Datatilsynets Georg Apenes på fredag.

Skal granske Skattedirektoratet

Skattedirektoratet får besøk av Datatilsynets Georg Apenes på fredag.

Datatilsynsjef ser svært alvorlig på den uautoriserte utleveringen av alle norske skatteyteres fødselsnummer til ni ulike medieredaksjoner.

Nå varsler tilsynet at de vil foreta en nærmere granskning av omstendighetene rundt utleveringen.

- Vi vil være spesielt opptatt av å kartlegge hvilke forhold som medvirket til at fødselsnumrene ved en feil ble utlevert, sier avdelingsdirektør Leif T. Aanensen i Datatilsynet.

Her ligger også en vurdering av ledelsens rolle som daglig ansvarlig for Skattedirektoratets forvaltning av personopplysninger.

Den stedlige granskningen vil, ifølge varselet, bli gjennomført hos Skattedirektoratet den 10. oktober.

- Alle virksomheter har en lovpålagt plikt til å varsle Datatilsynet dersom personopplysninger kommer på avveie, forklarer Leif T. Aanensen, direktør for tilsyns- og sikkerhetsavdelingen i Datatilsynet.

Fødselsnummeret er ikke sensitiv informasjon, men er likevel gitt en spesiell beskyttelse.

- Fødselsnummer skal for det første ikke utleveres til uvedkommende. For det andre skal nummeret beskyttes dersom det skal overføres til de virksomhetene eller personene som har rett til å få det, sier Leif T. Aanensen.

Opplysninger om fødselsnummer kan misbrukes, blant annet har nummeret inngått som ingrediens indentitetstyverier.

Avdelingsdirektøren viser også til at Skatteetaten nå må rydde opp. – Når det først har skjedd, er det viktig å prøve å begrense skadene mest mulig. Datatilsynet har utviklet en veileder for dette.

    Les også:

Til toppen