Skal hindre offentlige IT-fiaskoer

Oppdatert veiviser skal gi bedre prosjekter.

Skal hindre offentlige IT-fiaskoer
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) oppdaterer onsdag sin prosjektveiviser for offentlige IT-prosjekter. Difi-direktør presenterer veiviseren på en konferanse for ledere i offentlig sektor onsdag. Bilde: Marius Jørgenrud

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) oppdaterer i dag sin tjeneste Prosjektveiviseren.no. Dette er den anbefalte prosjektmodellen for gjennomføring av IT-prosjekter i offentlige virksomheter.

– En felles prosjektmodell for digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor vil gi bedre styring, styrket gjennomføringsevne og økt gevinstrealisering, sier Difi-direktør Hans Christian Holte.

Det pågår nå en rekke IT-utviklingsprosjekter både i stat og kommune. Blant annet har kommunene slått sine pjalter sammen i samarbeidsselskapet KommIT, hvor Kirsti Kierulf nettopp er ansatt. Regjeringens digitaliseringsstrategi har også gjort at prosjektene kommer på løpende bånd.

Men som digi.no ved flere anledninger har omtalt, blant annet med Statistisk sentralbyrås nettside-fiasko til nesten 100 millioner kroner, er risikoen absolutt til stede for at prosjekter sporer av og ender med brutale tap. Difis tjeneste skal forsøke å unngå dette.

Veiviseren er utviklet i samarbeid med et nettverk av deltagere fra 40 til 50 statlige virksomheter og kommuner, og direktoratet har vært i «tett dialog» med kompetansemiljøer på området.

– Prosjektveiviseren inneholder beste praksis. Jeg ser fram til at flere IT-prosjekter lykkes i offentlig sektor, sier Hans Christian Holte i en melding til digi.no.

Forrige gang veiviseren ble oppdatert var i 2009, men da mest som en samling eksempler på hvordan gode prosjekter gjennomføres.

– I den nye versjonen har vi basert oss på beste praksis innen prosjektmetodikk, og erfaringer fra særlig Danmark og Storbritannia. Resultatet er at Prosjektveiviseren.no nå er den felles anbefalte prosjektmodellen for hele offentlig sektor, skriver Difi. Blant annet er det hensyntatt utredningsinstruksen fra Finansdepartementet (KS1/KS2-regimet) samt flere av veilederne fra Direktoratet for Økonomistyring.

Via denne lenken finner du den oppdaterte veiviseren.

    Les også: