NTP

Skal hjelpe IT-avdelingene med å håndtere skuddsekunder

Skuddsekunder flere ganger skapt trøbbel for IT-systemer. Det neste inntreffer om få uker. En ny tjeneste fra Google kan bidra til å redusere problemene for enkelte.
Skuddsekunder flere ganger skapt trøbbel for IT-systemer. Det neste inntreffer om få uker. En ny tjeneste fra Google kan bidra til å redusere problemene for enkelte.

Det aller fleste IT-systemer tar utgangspunktet i at hvert minutt er oppdelt i 60 sekunder, verken mer eller mindre. For noen kan selv skuddår være vanskelig nok å håndtere, men konseptet skuddsekunder er vanskeligere, fordi skuddsekundene inntreffer uregelmessig.

Typisk blir skuddsekundene først kunngjort av International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS) seks måneder før de inntreffer. Det gir systemleverandørene tid til å forberede en løsning, men langt fra alltid fungerer disse som forventet. 

– Nesten hver gang vi har et skuddsekund, finner vi noe, sa Linus Torvalds i 2012.

– Det er irriterende, fordi det et klassisk tilfelle av kode som i utgangspunktet aldri kjøres, og som derfor ikke testes av brukere under deres normale forhold, fortsatte han. 

Les mer: Skuddsekund til besvær

Gikk galt

I 2012 ble en rekke tjenester slått ut på grunn på grunn av et skuddsekund. Det gikk tilsynelatende noe bedre sist gang et skuddsekund inntraff, den 1. juli 2015, men risikoen for problemer er fortsatt tilstede. 

Skuddsekundsystemet ble innført i 1972, Siden da har det inntruffet 26 skuddsekunder. Men også i flere år tidligere har det blitt gjort justeringer av UTC, noe som gjør at enkelte anser det neste skuddsekundet som nummer 37 i rekken.

Det neste skuddsekundet innføres i år, ved at året mange steder forlenges med ett sekund. Den 31. desember vil derfor avsluttes klokken 23:59:60 UTC, i stedet for klokken 23:59:59 UTC. I Norge, som ligger øst for UTC, vil skuddsekundet inntreffe klokken 00.59.60 (CET) den 1. januar.

Les også: Slått ut av skuddsekund

Smører skuddsekundet utover

Nå har Google lansert en offentlig tilgjengelig løsning på problemet. Den er først og fremst beregnet for selskapets kunder som har behov for å synkronisere klokkene til sine lokale datamaskiner med klokkene til virtuelle maskiner eller andre tjenester i Google nettsky. Men den kan benyttes av alle. 

Det Google har gjort, er å tilby en offentlig tilgjengelig NTP-tjeneste (Network Time Protocol) hvor man i stedet for å legge til et ekstra sekund på det tidspunktet skuddsekundet inntreffer, i stedet gjennomfører en gradvis overgang. Dette gjøres ved å senke hastigheten på klokkene. I de ti timene før, og de ti timene etter at skuddsekundet inntreffer, vil klokkene til NTP-tjenesten gå 0,0014 prosent saktere enn normalt. 

Det betyr at hvert sekund i denne 20-timers perioden vil være 13,9 mikrosekunder lenger enn normalt.

Google har brukt denne metoden internt siden 2008, men det er først nå at den tilbys også for andre. 

Også flere andre aktører, inkludert Amazon, Microsoft, Akamai og Bloomberg, har tatt i bruk lignende metoder, men lengden og starttidspunktet på overgangsperiodene varierer.

Leste du denne? Utviklet nye angrep på mye brukt tidsprotokoll

Standard?

Google mener at det ville være en fordel om alle gjorde det på samme måte, siden hensikten med det hele tross alt er at man skal kunne lese av den samme tiden på ulike steder. 

Selskapet foreslår at man etablerer en beste praksis som tar utgangspunkt i en periode på 24 timer, fra klokken 12 til klokken 12 UTC. Google planlegger selv å ta i bruk denne i forbindelse med skuddsekundet som trolig skjer i 2018.

Vil du vite mer om skuddsekunder? Les denne saken om skuddsekunder fra Tek.no »

Kommentarer (13)

Kommentarer (13)
Til toppen