Skal IT-fjernbehandle spilleavhengige

Sykehuset Innlandet vil hjelpe spillavhengige med løsning fra Visma.

Skal IT-fjernbehandle spilleavhengige

Sykehuset Innlandet vil hjelpe spillavhengige med løsning fra Visma.

Fjernbasert behandling for spilleavhengige er en helt ny måte å bedrive behandling på i Norge, men behandlingen baserer seg på kjente metoder. Forskjellen er at store deler av kommunikasjonen mellom pasient og terapeut skjer via Internett og telefon.

Sykehuset Innlandet HF, Sanderud Sykehus - avdeling for rusbehandling og psykiatri, skal bruke IT-løsningen MedAxess fra Visma som muliggjør fjernbasert behandling av spilleavhengige, skriver selskapet i en pressemelding.

MedAxess hevdes å være en komplett løsning for sikker kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter via Internett og SMS. Telefonhenvendelser kan erstattes for ikke-akutte henvendelser. Ved hjelp av MedAxess kan pasient og behandler føre en sikker tekstbasert dialog over Internett som en del av behandlingen. I tillegg finnes moduler for at pasienter via Internett enkelt kan bestille time, fornye resepter, bestille attest, stille korte spørsmål og få prøvesvar sikkert.

Dette gir løsningen:

  • Internettbasert oppfølging av pasienter via sikre, elektroniske meldinger
  • Diskusjonsforum hvor både pasienter og behandlere kan lese og skrive innlegg om spilleavhengighet
  • Internettbaserte arbeidsoppgaver som vil være en vesentlig del av selve behandlingen av pasientene
  • Elektroniske skjema for kartlegging av pasientens tilstand og nå-situasjon, for å vurdere behandlingsmetode for pasientene.
Til toppen