Skal kåre beste bidrag til fri programvare

Også i år vil det bli delt ut en pris på tretti tusen kroner til en person, gruppe eller bedrift som har gjort en spesielt fremragende innsats for fri programvare i Norge. Prisen for fri Programvare i Norge deles ut av den norske Unix-brukergruppen (v) i samarbeid med Høyskolen i Oslo.

Nominasjonsperioden til årets pris er innledet. Arrangørene ber om forslag til kandidater som har gjort seg fortjent til den etter følgende kriterier:

Prisen går til en person eller en gruppe i Norge som har bidratt til utviklingen av, eller fremmet bruk av

* Linux, *BSD eller andre Unix-lignende operativsystemer

* Åpen kildekode

* Fri programvare

* Åpne standarder

Nominasjoner med tilstrekkelig begrunnelse sendes så snart som mulig og senest 20. september 2004 til styret@nuug.no.

Nominasjoner må inneholde følgende informasjon:

* Begrunnelse for hvorfor den nominerte fortjener prisen

* Kontaktinformasjon (epost, url tlf eller postadresse) for

de som blir nominert

* Kontaktinformasjon for forslagsstiller

Merk at personer og organisasjoner som har vært nominert tidligere, kan nomineres på nytt. Likevel kan ikke tidligere vinnere nomineres på nytt med samme begrunnelse som da de vant prisen.

Informasjon om nominasjonene vil bli lagt ut fortløpende på web på http://www.nuug.no/prisen/kandidater-2004/.

Juryen, som består av Dag Asheim, Gisle Hannemyr, Hårek Haugerud, Glenn Kinberg Paulsen og Matthias Ettrich, velger årets prisvinnere blant de innkomne forslagene.

Årets pris for fremme av fri programvare i Norge deles så ut i oktober.

Tid og sted for arrangementet vil bli annonsert senere.

Mer informasjon finnes på NUUGs web-sider om prisen på http://www.nuug.no/prisen/.

Til toppen