Skal kåre verdens beste IKT-prosjekt

Norge er for første gang invitert til å delta i World Summit Award og norske bedrifter bes nå melde inn sine prosjekter.

Norge er for første gang invitert til å delta i World Summit Award og norske bedrifter bes nå melde inn sine prosjekter.

Norge er for første gang invitert til å delta i World Summit Award. Norske bedrifter får dermed for første gang mulighet til å nominere sine IKT-prosjekter.

World Summit Award blir avholdt innenfor rammene av FN-toppmøtet om informasjon-samfunnet WSIS. European Academy of Digital Media (EADIM) og International Center for New Media (ICNM) er initiativtakere til den globale konkurransen.

Bak det norske WSA-initiativet står en samlet IKT-næring med IKT-Norge og Polyteknisk forening som partnere, forskningsmiljøet ITU, det sosialantropologiske konsulentselskapet Kulturell Dialog AS og det norske UNESCO-sekretariatet. Nasjonal initiativtaker og internasjonal partner er design- og utviklerbedriften Orgdot AS.

Nå oppfordres norske bedrifter til å nominere sine prosjekter. Konkurranse som vektlegger digitalt innhold og nybrottsarbeid. Prisen er tverrfaglig og den er åpen for prosjekter fra produsenter, utviklere og innholdsleverandører både fra offentlig og privat sektor.

Konkurransen har bred offentlig støtte. Foreløpig er Utdannings- og forskningsdepartementet, Utenriksdepartementet og Moderniseringsdepartementet med i arbeidet med konkurransen.

WSA-Norge håper at konkurransen skal få frembrakt modeller og "hands on" eksempler på prosjekter som bidrar til norsk kompetansebygging. Disse vil kunne brukes som referanse og veiledning når neste generasjons formidlings- og opplysningsprosjekter skal settes sammen, skriver WSA-Norge.

Første stopp på reisen til Tunis er den nasjonale nominasjonskonkurransen World Summit Award Norge, som skal kåre de norske vinnerne i en prisutdeling i midten av juni.

Konkurransen er delt inn i åtte kategorier som gjenspeiler et helhetlig og samfunnsmessig perspektiv. De åtte kategoriene er: e-Learning, e-Culture, e-Government, e-Health, e-Business, e-Entertainment, e-Science og e-Inclusion. Konkurransen er åpen for prosjekter bygget på alle digitale plattformer.

Frist for registrering og innlevering av prosjekter er 22. mai 2005. Registreringsskjema og informasjon ligger på http://www.worldsummitaward.no.

Til toppen