Skal kartlegge ID-tyveri

Kunnskapspark vil til bunns i verdens raskest voksende kriminalitet.

Skal kartlegge ID-tyveri

Kunnskapspark vil til bunns i verdens raskest voksende kriminalitet.

Identitetstyveri er et økende problem, men fortsatt er det liten statistikk på det faktiske omfanget av denne typen kriminalitet. Ifølge Gartner blir persondata stjålet hvert 3,5. sekund. Det kan ta over ett år å finne ut av at du faktisk har blitt utsatt for det.

- ID-tyveri er blitt vår tids togrøveri, sier Peggy Sandbekken Heie fra Security Valley på dagens ID-seminar arrangert av Oberthur Technologies.

Security Valley er en del av Gjøvik Kunnskapspark som fungerer som en klynge rundt sikkerhetsmiljøet på Gjøvik, i samarbeid med blant annet NorSIS og Høgskolen i Gjøvik (HIG).

I Norge har fortsatt ingen total oversikt over antall tyverier og hvilke konsekvenser av disse. Det finnes heller ingen formelle anbefalinger om tiltak som bør iverksettes for å stanse eller redusere problemet, selv om noen nettsteder har enkelte råd om hvordan forbrukerne kan beskytte seg.

Det vil Gjøvik Kunnskapspark og NorSIS gjøre noe med. Etter en studietiur til Canada i 2006 på besøk hos professor Phillipa Lawson ved CIPPIC Universiet i Ottawa, ble de inspirert til å gå videre. Lawson har kjørt et tilsvarende stort prosjekt på ID-tyveri i Canada.

I fjor ble et samarbeid inngått med en rekke aktører og myndigheter. Blant disse er Datatilsynet, NAV, Økokrim, Politidirektoratet, Post- og teletilsynet, DnB NOR, forsikringsselskaper, Universitetet i Oslo, Posten Norge, Dun & Bradstreet og Finansnæringen.

Målet er å drive både et opplysende og forebyggende arbeid mot næringsliv, offentlige og forbrukere.

- Den første delrapporten ble utgitt før jul. Den gir blant annet forbrukere rett til å reservere seg på å bli søkt om kredittopplysninger.

Peggy Sandbekken Heie er i tillegg godt fornøyd med at vi 19. desember fikk et lovforslag til straffeloven med en skjerpet ramme for dem som stjeler og bruker andres persondata med bot eller fengsel i opp til to år.

To nye rapporter skal utarbeides for 2009.

- Det haster med å få til et samarbeid for å kartlegge omfanget av id-tyverier, sier Sandbekken Heie.

Til toppen