JUSS OG SAMFUNN

Skal kverke disketten i helse-Norge

- Satser sterkt på IT, sier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

30. mars 2011 - 08:35

Staten sender fortsatt disketter med helseopplysninger. Ja, selv i 2011. Det kastes bort et betydelig beløp på utdatert teknologi og unødvendig postgang.

Men snart skal disketten pensjoneres for godt, også i norsk helsesektor.

Regjeringen varsler nå en styrket satsing på mer moderne informasjonsteknologi i helse-Norge. Pasienter og brukere skal møte bedre tjenester, heter det.

- Derfor lager vi nå en stortingsmelding om helsetjenester i en digital hverdag, sier helse- og omsorgminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i en pressemelding.

Stortingsmeldingen innebærer en økt politisk oppmerksomhet og styrket satsing på området, og skal legges frem våren 2012.

Helseportal

I tillegg skal det utvikles en egen helseportal rettet mot befolkningen. Denne skal åpne allerede i juni i år.

Portalen blir inngangsporten til det offentlige helsevesenet. Målet er at det skal bli enklere å finne frem i hele mangfoldet av tilgjengelige helsetjenester. Her skal også pasienter få informasjon om hvilke rettigheter de har.

For pasienter innebærer satsingen at de i langt større grad skal få tilgang til informasjon om eget pasientforhold, påpeker helseministeren.

Kverker disketten

Ikke overraskende har regjeringen oppdaget at effektiv IT-bruk både kan medføre kvalitetsforbedring i tjenestene, samt spare samfunnet for ressurser. Her kommer poenget med disketten frem.

- Vi har blant annet sett at helseopplysninger har blitt sendt rundt med diskett. Slik kan vi ikke ha det. Elektronisk samhandling forutsetter at alle kommuniserer på samme «kanal» og tar i bruk standardiserte løsninger, sier Strøm-Erichsen.

Statsråden erkjenner at teknologien ofte finnes allerede, men at bruken er lav. Det fremheves i sammenhengen at både telemedisin og andre teknologisk løsninger kan bidra til at pasienter slipper å reise til sykehus for behandling.

På sikt skal derfor nye løsninger blant annet bidra til at pleietrengende kan bo hjemme lengre, og dessuten få et bedre lokalt helsetilbud.

Helsedepartementet opplyser til digi.no at satsingen er helt i startfasen, og at det er for tidlig å kommentere økonomien i det bebudede IT-løftet for helsesektoren. I tillegg kommer målrettet satsing fra regjeringen på e-Helse, samt en betydelig satsing både i kommunene og blant sykehusene selv.

Det er satt av 30 millioner kroner til helseportalen i den første driftsår.

    Les også:

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.