Skal lære IT-folk å holde budsjett

Simula-forsker Kristin Børte skal ta doktorgrad på framdrift og beregning av IT-prosjekter.

Skal lære IT-folk å holde budsjett

Simula-forsker Kristin Børte skal ta doktorgrad på framdrift og beregning av IT-prosjekter.

Det skapte furore da Simula-forskere i 2004 offentliggjorde en undersøkelse om IT-overskridelser.

Simula Research Laboratory pekte i en rapport på at leverandørenes estimater for IT-prosjekter i offentlig sektor i snitt overskrides med hele 67 prosent, mot bare 21 prosent i privat sektor.

Et rimelig anslag for arbeidsmengden basert på historiske data, var rundt 250 timer. Det oppsiktsvekkende var at svarene fra de tre gruppene varierte fra 50 til 920 timer!

I gruppen der kundene hadde urealistiske lave forventninger til pris endte middelverdien på 77 arbeidstimer, mens middelverdien i høyprisgruppen endte på hele 632 arbeidstimer.

Nå vil Simula-forsker Kristin Børte (29) ta sin doktorgrad på hvordan man kan forbedre ferdighetene til programvareutviklere og andre som estimerer IT-prosjekter.

Med samfunnsvitenskapelig bakgrunn går Børte nå altså tungt inn det prestisjefylte forskermiljøet i Simula, og skal ta fatt på et av de mest sårbare områdene innen IT-bransjen.

Om tre år skal Børte kunne avgi en forklaring på hvordan læring og bevisstgjøring blant IT-ansvarlige kan hjelpe dem å regne ut mer nøyaktig hva IT-prosjekter både koster og hva det krever av tidsbruk.

    Les også:

Børte var en av søkerne til de tolv IT-doktorgradstipendiatene som Simula utlyste tidligere i år innen områdene nettverk og distribuerte systemer, vitenskapelige beregninger og utvikling og vedlikehold av programvaresystemer.

Børte har allerede lang fartstid i Simula, og har jobbet som rådgiver i administrasjon med forskningspolitikk, utredning og rekruttering siden 2003.

– Jeg vil se på forskjellige teorier i forhold til opplæring mot IT-ansvarlige. Målrettet opplæring må til for å motvirke at IT-ansvarlige går i de fallgruvene vi i dag kjenner til, sier hun til digi.no.

Til toppen