Skal lære opp Norge på fri programvare

Heidi Arnesen Austlid har fått i oppgave å gjøre hele Norge kjent med fri programvare.

Skal lære opp Norge på fri programvare

Heidi Arnesen Austlid har fått i oppgave å gjøre hele Norge kjent med fri programvare.

Det er Microsoft som i dag dominerer markedet for kontorstøttesystemer. Forskjellige utgaver av Microsoft Office brukes overalt i private og offentlige organisasjoner, og dermed kontrollerer Microsoft også formatet som alle deres dokumenter lagres i. Det innebærer at brukerne er bundet til Microsoft-produkter dersom de skal være 100 prosent sikre på å kunne forholde seg til alle sine egne dokumenter.

En utvikling er på gang for å snu denne situasjonen: Den internasjonale organisasjonen for standarder, ISO, har vedtatt formatet Open Document Format (ODF) som åpen standard. Microsoft har et alternativt åpent format, Open XML, som ble nedstemt da det var oppe for ISO for noen måneder siden.

I Norge er det opprettet et Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare. Den har store oppgaver foran seg: Innen 2009 skal alle dokumenter fra det offentlige tilbys i ODF.

Heidi Arnesen Austlid er utnevnt som sjef for Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare.

– Den største jobben framover blir kompetanseoppbygging og å rydde opp i begrepsforvirringen, sier Arnesen Austlid til digi.no.

Hun skal banke inn begreper som fri programvare, åpen kildekode, dual-lisensieringsmodeller og så videre. Hun skal også forklare hva som skiller ulike åpen kildekodelisenser fra hverandre, for eksempel forskjellen på GPL og den europeiske EUPL, og så sette disse opp mot norsk lovgivning.

Austlid har blitt verdensmester i å sette opp møter, og flyr som en ball mellom kommuner og IT-selskaper. Selv om det er innfelt i stortingsmeldingens IT-politikk at Regjeringen går for åpne løsninger, merker Austlid at mange aktører fortsatt sitter på gjerdet og venter.

Hun medgir at det kan bli en tøff jobb når hun skal jobbe mot 431 kommuner og 341 statlige etater som hver for seg har mellom 50 og 70 forskjellige systemer.

Samtidig merker hun en kraftig interesse og engasjement for faget.

Mens hele IT-bransjen sliter med å finne utviklere, har Austlid pratet med et 30-talls kandidater som kan være interessert i den nyopprettede utviklerstillingen i Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare.

Austlid Arnesen vil få god drahjelp fra allerede etablerte selskaper som har vokst på fri programvare som eZ systems, Linpro, Freecode til de større IT-selskapene som IBM, Sun, Novell, Google og konsulentselskapene Bekk og Bouvet.

Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare har i år fått bevilget 2,75 millioner kroner og neste år 4 millioner.

Den største barrieren mot økt bruk av fri programvare er mangel på kompetanse. Austlid vil nå oppfordre til en delingsbasar etter dansk modell, som skal være en samlingsplass for offentlige løsninger for fri programvare. I stedet for at 431 kommuner skal utvikle hver sine løsninger er målet å dele fritt på de programmene som utvikles.

Danmark med softwareborsen.dk og Sverige med programverket.se har hatt gode erfaringer med disse modellene.

Kompetansesenteret etableres med hovedkontor i Drammen kunnskapspark, og i løpet av tidlig 2008 skal det også etableres et avdelingskontor i Tromsø.

Til toppen