Skal lage felles teststandard for antivirus

40 antivirus-selskaper ønsker en fornyelse av dagens metoder for testing av sikkerhetsprodukter.

40 antivirus-selskaper ønsker en fornyelse av dagens metoder for testing av sikkerhetsprodukter.

Stadig vekk dukker det opp mer eller mindre uavhengige tester av sikkerhetsprodukter som skal hindre installasjon og spredning av skadevare som virus, trojanere og spionvare, men sjelden ender testene opp med samme vinner. Et produkt som kommer svært godt ut i én test, kan komme blant de dårligste i en annen test.

Årsaken til de høyst forskjellige testresultatene er flere, men Panda Security skriver i en pressemelding at en viktig årsak kan være en økende forskyvning mellom hva antiskadevare-teknologiene gjør og på testmetodene som benyttes i forbindelse med mange av testene. Produktene blir stadig mer komplekse, noe som gjør det stadig vanskeligere å teste produktenes effektivitet, mener Panda Security.

- Det fleste av testerne har brukt den samme metodelæren, hvis i det hele tatt noen, i altfor mange år. Disse metodene er ikke kompatible med nye, teknisk avanserte metoder for å oppdage skadevare. Når testerne ikke kjenner konseptet til nye teknologier, fører det ofte til i mislykkede sammenligninger av testresultatene, sier Righard J. Zwienenberg, forskningssjef i Norman, i en uttalelse.

Derfor har Panda Security sammen med mer enn 40 andre sikkerhetsselskapet gått sammen om å danne Anti-Malware Testing Standards Organization (AMTSO), som skal fokusere på å møte behovet for forbedret objektivitet, kvalitet og relevans i testmetodene. De grunnleggende visjonene til organisasjonen ble utformet allerede i mai 2007, under International Antivirus Testing Workshop som ble arrangert på Island.

AMTSO skal i første omgang tilby et forum for diskusjoner om testing av anti-skadevare og relaterte produkter, samt utforme og publisere objektive standarder og metoder for testing av produktene.

Organisasjonen skal tilby verktøy og ressurser for å bidra til standardbaserte testmetoder, i tillegg til analyser og gjennomganger av eksisterende og framtidige tester av anti-skadevare.

Dessuten skal AMTSO gjøre problemene knyttet til denne typen testing mer kjent.

Blant selskapene som står bak AMTSO, finner vi Alwil Software, AVG, BitDefender, F-Secure, IBM, Kaspersky Lab, McAfee, Microsoft, Norman, Sophos, Symantec og Trend Micro.

Til toppen