Skal lage multimedialab for danskene

Hilde Lovett, forskningssjef ved Norsk Regnesentral, tar permisjon for å bygge opp en multimedialab for danskene. Det skjer ved Århus universitet.

Hilde Lovett, forskningssjef ved Norsk Regnesentral, tar permisjon for å bygge opp en multimedialab for danskene. Det skjer ved Århus universitet.

Hilde Lovett er i dag forskningssjef ved NRs "IMEDIA", en gruppe for interaktive medier. Hun har blant annet stått ansvarlig for "LAVA", et prosjekt hvor et ATM-nettverk brukes til høyhastighetsoverføring av video i sanntid. NR, Telenor og NRK samarbeider i dette prosjektet, som ennå er i gang, og nå har en rekke nye partnere involvert.

Danskenes Forskningsministerium har laget en ambisiøs IT-plan. Det er deler av denne Hilde Lovett nå skal bistå med å sette ut i livet.

- Jo, du kan vel kalle det en slags norsk eksport av kompetanse, sier Lovett til digi.

- Prosjektet tar sikte på å styrke Danmark på multimedie-området.

Lovett begynner i den nye stillingen 4. august, men skal jobbe noen dager i måneden ved Norsk Regnesentral. Hennes etterfølger som forskningssjef ved interaktive medier er ennå ikke utpekt.

Til toppen