Skal lage optisk modem til Samsung

Ignis Photonyx får støtte fra Innovasjon Norge for å utvikle et optisk modem for Samsung.

Ignis Photonyx får støtte fra Innovasjon Norge for å utvikle et optisk modem for Samsung.

Teknologiavdelingen til børsnoterte Ignis ASA, Ignis Photonyx, har fått tilsagn om ti millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge for å utvikle et optisk modem.

Ignis Photonyx er i ferd med å bygge seg opp som globale leverandør av allsidig utstyr til optiske nettverk. Det optiske modemet som får utviklingsstøtte fra Innovasjon Norge, er beregnet på bruk i private hjem som får bredbånd og tilhørende nettverkstjenester direkte på fiberkabel.

Photonyx kunngjorde i november en intensjonsavtale med Samsung om å utvikle dette optiske modemet.

Da het det at Photonyx skal ha en prototyp klar innen tre til seks måneder – det vil si en gang mellom februar og mai 2006 – for testing og evaluering av Samsung. Blir modemet godkjent, tar Photonyx sikte på masseproduksjon fra andre halvår 2006.

– De første to til tre årene vil modemet i hovedsak selges i Asia og USA, først og fremst i de to landene som er kommet lengst i å føre fiber direkte til hjemmene, sier administrerende direktør Even Zimmer i Ignis Photonyx til digi.no. – I Europa henger man langt etter når det gjelder optisk fiber til hjemmene. Det som finnes av initiativ, er det kraftselskapene som har tatt. Det kan godt være at det vi lager kan selges gjennom Lyse Tele eller Hafslund i Norge, men per i dag går alle våre produkter til eksport.

Photonyx arbeider med en teknologi for å lage integrerte optiske kretser, kjent som PLC (Planar Lightwave Circuit).

– Det er en måte å påvirke lyset på for å lage integrerte kretser med optikk, forklarer Zimmer.

Integrerte kretser er kjent fra elektronikken. Optisk teknologi er fortsatt i hovedsak på transistorstadiet. PLC tar produksjonsteknologien til neste stadium, elementære integrerte kretser.

– Det finnes i dag bare fem eller seks fabrikker i verden for å produsere PLC-komponenter, deriblant det vi har i Danmark. Det som telte for Samsung når de inngikk avtalen med oss, var dels vår design, dels vår produksjonskapasitet. Samsung ønsker ikke å utvikle optiske komponenter på egen hånd. Vi blir foretrukket leverandør innen PLC-brikker.

Det ferdige modemet vil også inneholde kretser som oversetter de optiske signalene til strøm, og andre som splitter strømsignalet mellom for eksempel IP, tv og telefoni.

Photonyx-fabrikken i Danmark er det tidligere anlegget som danske NKT Integration solgte til Ignis i januar i år for 35 millioner danske kroner, nærmest et konkursbo på billigsalg.

– Anlegget var bygget opp siden 1997 og representerte investeringer i produksjonsutstyr, produktutvikling og kompetanse på nærmere en halv milliard kroner. Vi overtok 20 ansatte også.

– Kjøpet gir Photonyx en etablert kundebase med et stort potensial, sa Ignis’ toppsjef Thomas Ramm da han kunngjorde det 17. januar i år.

Zimmer mener det er i ferd med å bygge seg opp forventninger til nye bredbåndstjenester i Norge og andre europeiske land, og at optisk nettutstyr til hjemmene vil bli et stort marked også her. Globalt sett har i dag 6 til 8 millioner nettbrukere egen fibertilknytning. Prognosen for 2008 er over 20 millioner.

– Vi ser på initiativene som utvikler seg i Korea, Japan og USA, der det gjøres kjempeinvesteringer for å kunne tilby fiber tilhjemmene. Vi forventer at tv vil bli distribuert over fiber, og at også video på forespørsel og tjenester som ekstern lagring og sikkerhetskopiering vil drive markedet.

    Les også:

Til toppen