Skal lage ytelsestest for flerkjernede prosessorer

IT-bransjen savner en standard testsuite for å måle ytelsen til flerkjernede prosessorer. Nå skal en lages.

Embedded Microprocessor Benchmark Consortium (EMBC) har ifølge EE Times startet arbeidet med å lage et sett med ytelsestester for flerkjernede prosessorer. Sammenslutningen, som har mer enn 50 medlemmer, blant annet AMD, Intel, Nokia, Sony og Sun, regner med at ytelsestestene vil bli tilgjengelige innen seks til åtte måneder.

Flere kjerner i prosessorene er blitt det vanlige, men bransjen har ikke hatt noen kvantitativ rettesnor for å måle slikt som skalerbarheten og energieffektiviteten til flerkjernede prosessorer i bruksområder som data mining, gjenkjennelse og syntese.

I første omgang vil EMBC fokusere for ensartede, flerkjernede arkitektur som benytter flere instanser av den samme kjernen. Senere kan det bli aktuelt å se på prosessorer som benytter flere forskjellige typer kjerner.

Ytelsestestene vil ifølge EE Times fokusere på to områder - digital media og tale over IP (VoIP). Disse vil opptre som én eller flere testsuiter som skal la brukerne tilknytte sine egne eller andres tilpassede tester med flertrådet programvare.

Til toppen