Skal levere fagsystemer til Arbeidstilsynet

ErgoGroup har fått en rammeavtale verdt mangfoldige millioner kroner.

Skal levere fagsystemer til Arbeidstilsynet

ErgoGroup er valgt som en av fire leverandører på levering av fagsystemer til Arbeidstilsynet. Rammeavtalen har en antatt verdi på i overkant av 55 millioner kroner og en varighet på tre år med opsjon på 1+1 år, heter det i en pressemelding.

De SOA-baserte (tjenesteorientert arkitektur) systemene innen analyse- og informasjon, prosjektering, timeregistrering, saksbehandling, fagsystem og reiseplanlegging skal forenkle arbeidsprosessene og frigjøre kapasitet for medarbeiderne. De vil tas i bruk av alle Arbeidstilsynets 600 ansatte fordelt på ett direktorat, syv regioner og med 28 tilsynskontorer.

    Les også: