Skal lokke alle opp i nettskyen

Her er IT-minister Rigmor Aasruds plan.

Skal lokke alle opp i nettskyen
SER OPP: IT-minister Rigmor Aasrud vil ha flere norske bedrifter og offentlige virksomheter opp i nettskyen. Bilde: Per Ervland

Det skal bli lettere for offentlige og private skytjenester, mener IT-minister Rigmor Aasrud som fredag legger frem stortingsmeldingen «Digital agenda for Norge: IKT-politikk for vekst og verdiskaping».

Nå skal regjeringen utarbeide en veileder, kravspesifikasjoner og standardavtaler som skal gjøre det lettere å ta i bruk skytjenester. På den måten, mener regjeringen, vil man oppnå en mer effektiv IT-drift samt fremme norsk IT-næring.

– Jeg ønsker en mest mulig kostnadseffektiv IT-drift i det offentlige. Krevende spørsmål om blant annet personvern har gjort det vanskelig for offentlige virksomheter å ta i bruk skytjenester. Med veiledning, sjekklister og mer samordnet innkjøp vil vi gjøre det lettere å gjøre gode IT-valg i det offentlige, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud i en uttalelse.

Men det skal ikke bare bli lettere å kjøpe nettskytjenester.

Regjeringen vil også fremme utvikling av norske skytjenester.

– I dag er det mange utenlandske skytjenester på markedet. Ved å bevisstgjøre og gjøre det enklere for innkjøpere håper jeg vi bidrar til å styrke kundegrunnlaget også for norske skytjenester og slik fremme norsk næringsliv, sier Aasrud.

I meldingen fra regjeringen står det at de er opptatt av å «legge til rette for utvikling av grønne datasentre som kan levere ulike typer skytjenester.» Hva som konkret skal gjøres for å «legge til rette» har regjeringen ikke sagt noe om.

Digi.no er kjent med at Fornyingsdepartementet, med Rigmor Aasrud i spissen, har jobbet med en strategi på nettsky-området i lang tid. Hensikten er å få ned driftskostnadene samt få løsninger som er langt mer smidige enn i dag. Blant annet har NAVs IKT-direktør Nina Aulie deltatt i en felles-nordisk arbeidsgruppe for å finne god bruk av nettskyen for offentlig sektor.

I september i fjor kunne Aulie fortelle digi.nos lesere hvordan de jobber med nettskyen.

Det er ikke kjent hvor langt i standardiserings-arbeidet departementet har kommet og i hvilken grad IT-næringen vil kunne komme med innspill. Men det kan bli travelt for IT-bransjens korridorpolitikere i månedene som kommer.

digi.no er tilstede på fremleggelsen av stortingsmeldingen og vil rapportere løpende.

    Les også: