Digitalpost

Skal lokke innbyggerne over på digital post

Ligger bak skjema, men nå skal Difi gi gass.

VEKK FRA PAPIRPOST: Difi lanserer i dag en nasjonal reklamekampanje for å lokke innbyggerne til å velge digital postkasse.
VEKK FRA PAPIRPOST: Difi lanserer i dag en nasjonal reklamekampanje for å lokke innbyggerne til å velge digital postkasse. (Bilde: Colourbox)

Ligger bak skjema, men nå skal Difi gi gass.

En nasjonal reklamekampanje i radio, sosiale medier og papiraviser skal lokke flere innbyggere til å ta i bruk sikker digital postkasse. Kampanjen starter i dag, melder Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Målet er å få flest mulig til å velge én av to alternative postkasser, enten Posten Norges Digipost eller det danske alternativet e-Boks.

Politikerne har som kjent bestemt at post fra det offentlige som hovedregel skal gå digitalt. Lenge har det vært få avsendere, og dermed liten grunn til å velge digitalpostboks, men nå begynner det å ta seg opp.

Avdelingsdirektør Torgeir Strypet i Difi gir oss oppdaterte brukertall. 588.532 personer er registrert med konto hos Digipost. Mens e-Boks har karret seg opp på 102.472 registrerte brukere. Den danske leverandøren kom skjevt ut fra start, ettersom løsningen ble et halvt år forsinket.

Gir gass

Bilde: Difi
– Posten har tidligere kjørt kampanje i egen regi, men dette er den første kampanjen for digital post som Difi kjører. Det er nå vi trykker til, forklarer Strypet.

Tidspunktet henger sammen med at grunnlaget med nok avsendere måtte være til stede. Det er nå 80 offentlige aktører som har meldt seg inn i ordningen og kan levere digitale brev og dokumenter. Dette fordeler seg på cirka 30 statlige aktører og resten kommuner eller fylkeskommuner.

– De store er i gang. Det inkluderer Nav, Skatt, Politiet, Statens Lånekasse. Innføringen skjer gradivs ved at de begynner med enkelttjenester. Nå har ballen med avsendere begynt å rulle skikkelig, så da er det tid for å informere innbyggerne, sier avdelingsdirektøren.

Hvor mye kampanjen vil koste har han ikke tall på, men understreker at det er en lavkostkampanje. Det har for eksempel valgt ikke å kjøpe tv-reklame i dette stuntet.

I kommunal sektor er man kommet et langt stykke på vei. Rundt 220 kommuner og 13 av 19 fylkeskommuner har signert avtale med KS om bruk av deres SvarUT-tjeneste. De ti største kommunene er også med.

Totalt skal SvarUT nå ha signert avtaler med nok aktører i kommunal sektor til å nå i underkant av 4 millioner innbyggere, får digi.no opplyst av kommuneorganisasjonen.

Fungerende avdelingsdirektør Line Richardsen i KS, støtter Difis kampanje og sier nå at det er viktig at innbyggerne velger en av de to digitalpostkassene.

Tregt opptak

Hittiil har interessen vært noe avmålt. Difi hadde som mål at 2,1 millioner innbyggere skulle ha valgt Digipost eller e-Boks innen utgangen av 2016. Målet ble senere redusert til 1,8 millioner. Nå er målet ytterligere redusert til 1,6 millioner i løpet av året.

De bommet også på fjorårets mål om å bikke en 7-800.000 registrerte brukere.

Selv om IT-direktoratet og myndighetene stadig ligger bak skjema, er ikke ambisjonsnivået redusert. Det er bare forskjøvet i tid fremover.

Avdelingsdirektør Strypet gjentar i dag forklaringene fra i høst, om at e-Boks ble et halvt år forsinket, samt at også de tre store leverandørene av sak-/arkivsystemer (Acos, Evry og Software Innovation) ble forsinket med å gjøre nødvendige tilpasninger.

– Kan det tenkes at folk ikke er så interessert i å ta i bruk sikker digital postkasse?

– Når de ser behovene og mulighetene det løser kan jeg ikke skjønne at de skal være uinteresserte. Men de må oppleve et behov. Når det blir sendt nok post fra det offentlige i digitalt format, så er det nøkkelen, sier Strypet.

De som ikke ønsker digitalpost fra det offentlige kan fortsatt velge papirpost. Det gjøres ved å registere seg i det såkalte kontakt- og reservasjonsregisteret.

Til toppen