Skal måle timepris på alle IT-konsulenter

SSB samarbeider med IKT-Norge om en prisindeks for IT-konsulenter.

IKT-Norge arrangerte denne uken et møte mellom bransjen og Statistisk Sentralbyrå. SSB ønsker å få i gang en ny indeks, som skal følge prisutviklingen på IT-konsulenter i Norge.

Dermed skal både kunder og leverandører kunne følge prisutviklingen på en konsulenttime i markedet, et tema som er svært omdiskutert.

– Det er synsing om utviklingen av timeprisen hele tiden, men alltid stor usikkerhet om disse tallene. Indeksen blir nyttig både for kundene og bransjen, sier Liv Freihow i IKT-Norge.

Hun forteller at bransjen er svært positiv til tiltaket, og vil delta. Siden det er SSB som vil drive indeksen, kan de uansett kreve å få utlevert de tallene de trenger. Sannsynligvis vil det bli samlet inn tall for gjennomsnittlig timepris hvert kvartal.

Rapportene vil neppe inneholde timepriser i kroner og øre, men vil vise utviklingen fra kvartal til kvartal som prosentvis endring.

– Den største fordelen er at langtidsavtaler kan prisreguleres justert mot snittet i markedet, sier Freihow.

Regnestykket vil bli relativt komplisert, og vil ikke måle prisen på spesielle kompetanseområder. Det blir med andre ord ikke mulig å lese i rapportene om timeprisen på SAP-konsulenter går opp eller ned, og eventuelle endringer vil ikke synes hvis de utlignes av prisendring på annen kompetanse.

Det vil derimot antagelig skilles mellom timepris på fire nivåer, på juniorkonsulenter, konsulenter, seniorkonsulenter og prosjektledere.

Det er slik det gjøres i Sverige, og erfaringene fra Sverige vil brukes i utformingen av den norske indeksen. SSB støtter seg også på den norske bransjen for å bestemme hvordan indeksen bør utformes.

Indeksen kan være på plass i løpet av første halvår 2006, men må løpe en stund for å ha noe å sammenlikne med slik at den kan vise utviklingen.

Til toppen