Skal reduserer antall IDer og kort

Moderniseringsminister Morten A. Meyer er ferdig med kravet til en offentlig standard for sikker pålogging.

Moderniseringsminister Morten A. Meyer er ferdig med kravet til en offentlig standard for sikker pålogging.

Etterhvert som stadig flere tjenester blir digitalisert, får vi flere og flere passord og IDer å holde rede på . Et tall hevder at vi i snitt har 17 IDer og pin-koder nå.

For å rydde opp og skape en godkjent standard som alle kan forholde seg til, har offentlig sektor satt igang et standard-arbeid. Det er nå ferdig.

Arbeidsgruppen som har utarbeidet kravene til ny helhetlig offentlig standard for elektronisk ID og elektronisk signatur har levert sin rapport til moderniseringsminister Morten Andreas Meyer.

- Det er mitt mål at elektronisk ID og elektronisk signatur skal kunne benyttes ikke bare mot det offentlige, men også mot andre tjenester, som bank og forsikring. Det kan bety færre kort og koder, og en enklere hverdag for folk flest, sier Meyer.

I praksis er det to initiativer som nå håper på å tilfredstille de offentlige kravene - BankID og Ergogroup-eide Buypass. BankID-koder skal deles ut til kundene til de store kundene til neste år. Buypass går stort sett til kunder av Norsk Tipping, men nå skal disse fungere om hverandre.

En offentlig standard vil legge press på partene om å å skape kompatibilitet.

"Kravene dekker både elektronisk identifisering av brukere over nett, elektronisk signering av dokumenter og annet materiale, samt muligheter for sikker utveksling av informasjon som skal beskyttes mot innsyn, både mellom myndigheter og privatsektor og internt i forvaltningen."

- Jeg er veldig fornøyd med at arbeidsgruppen på kort tid har kommet fram til en samlet anbefaling for offentlig sektor. Med elektronisk ID og elektronisk signatur på plass, vil innbyggere og næringsliv oppleve at det offentlige kan tilby langt flere tjenester elektronisk, sier Meyer i en pressemelding.

Til toppen