Skal rydde opp i MinSides PIN-kodekaos

Fornyings-minister Heidi Grande Røys setter av penger for å utvikle sikker elektronisk ID.

Skal rydde opp i MinSides PIN-kodekaos

Fornyings-minister Heidi Grande Røys setter av penger for å utvikle sikker elektronisk ID.

Det har stormet rundt borgerportalen MinSide i det siste, etter at NRK fortalte at bare så få som 800 nordmenn besøkte siden på en vanlig dag.

I ettertid viste det seg at disse tallene var gale, og at det reelle tallet lå på litt i overkant av 9.000 daglig brukere. Sett i forhold til hva slags ressurser som brukes på tjenesten, og hva slags potensiale tjenesten har er det likevel fortsatt et altfor lavt antall brukere.

    Les også:

Mye av skylden for det, får den tungvinte innloggingsmetoden med PIN-koder fra skattekortet.

Nå vil fornyingsminister Heidi Grande Røys ha slutt på dette pinkodekaoset, og bevilger 20 millioner kroner til utvikling av en felles elektronisk ID-løsning for offentlig sektor.

- Vi må bli kvitt brukernavn- og passordkaoset som møter brukere av offentlige tjenester, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

Målet er å forenkle hverdagen til brukere av nettjenester.

- En felles eID-løsning er en forutsetning for å få fart på det elektroniske tjenestetilbudet i offentlig sektor. Det vil også bedre rammene for elektronisk handel og gjøre samhandlingen på Internett tryggere, sier Grande Røys.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) er nå i ferd med å sluttføre en ny strategi for bruk av elektronisk ID og signatur med og i offentlig sektor. FADs strategi vil være på plass høsten 2007, og bevilgingen regjeringen foreslår vil bli anvendt til oppfølging av strategien.

Røys mener at infrastruktur for elektronisk ID og signatur er avgjørende for videreutvikling og utvidelse av tjenestetilbudet i innbyggerportalen Minside og bedriftsportalen Altinn, gjennom blant annet å åpne for signering av vedtak og inngåelser av avtaler på nett.

    Les også:

Til toppen