Skal samle Europas beste IT-forskere

Sammen med UiO skal Simula-skolen samle de beste doktorander på IKT i Europa.

Skal samle Europas beste IT-forskere

Sammen med UiO skal Simula-skolen samle de beste doktorander på IKT i Europa.

Simula mottok i desember 2006 en bevilgning fra Kunnskapsdepartementet på 5 millioner kroner til oppstart av Simulaskolen som et eget aksjeselskap.

Skolen ble formelt stiftet på onsdag, og tar ambisiøst mål av seg til å bli en av Europas fremste produsenter av doktorander på IKT og vil være tilknyttet Universitetet i Oslo.

Simulaskolen skal utdanne næringslivsrelevante master- og doktorgradskandidater ved Simula Research Laboratory i nært samarbeid med både Universitetet i Oslo (UiO) og næringslivet.

Doktorgradene skal avlegges ved UiO, og reglementene der vil gjelde uavkortet. Næringslivet er godt representert både på eiersiden og som bidragsytere til vitenskapelige stillinger, hospitering og veiledning. I tillegg til Simula Research Laboratory AS inngår Hydro, Bærum kommune, Telenor, SINTEF og Norsk regnesentral som eiere og stiftere.

– Skolen skal ha et reelt og nært samarbeid med norsk og internasjonal industri, og skolen skal utdanne kandidater som er attraktive for disse miljøene, sier Kristin Vinje, som nå tiltrer som leder for Simulaskolen. Vinje har tidligere vært assisterende direktør ved Simula.

Simula har hittil hatt en produksjon på 30 doktorgradskandidater siden 2001. Med den forventede finansieringen vil kapasiteten nå kunne styrkes betraktelig, og det legges opp til en produksjon på 15 doktorgradskandidater i året.

Simulaskolen vil dekke de samme fagområdene som Simula Research Laboratory: Nettverk og distribuerte systemer, Scientific computing og Software engineering.

Til toppen