Skal selge konsulent-tjenester i Øst-Europa

Component Software fusjonerer og retter blikket møt Øst-Europa og Russland.

Skal selge konsulent-tjenester i Øst-Europa

Component Software fusjonerer og retter blikket møt Øst-Europa og Russland.

Component Software fusjonerer med finske Affecto kort tid etter at det norske selskapet gikk på børs 11. april i år.

    Les også:

digi.no tok en prat med begge selskapers administrerende direktører, Pekka Eloholma fra Affecto og Åge Lønning fra Component Software, for å høre hva det nyfusjonerte selskapet ser for seg å satse på i tiden fremover.

- Størrelsen gir oss synnergieffekter, og vi får bedre utnyttet våre ressurser, sier Pekka Eloholma, administrerende direktør Affecto, til digi.no.

Eloholma trekker frem to viktige milepæler som en følge av fusjonen. Det ene er at de blir et selskap med mer enn 1.000 ansatte, og det andre er at de vil passere en årlig omsettning på mer enn 100 millioner euro.

- Vi lager ikke vår egen programvare. Vi implementerer løsninger fra ledende tilbydere, sier Eloholma.

Begge selskapene fulgte en nesten identisk strategi, og siden de begge er avhengig av mange av de samme teknologileverandørene, er det viktig for de å komme opp på en viss størrelse for å få høy prioriter og oppmerksomhet hos leverandørene.

- Vi hadde de samme leverandørene av programvare, og vi har ikke mye overlapp med hverandre, bortsett fra i Sverige, sier Eloholma.

Helt likt var det imidlertid ikke. Affecto har blant annet bygd opp en større avdeling med spisskompetanse på Microsofts produkter. Det har ikke Component Software satset på i Norge, men det kommer som en følge av fusjonen.

- Affecto er veldig gode på Microsoft i Sverige og vi vurderer det også i Norge, sier Åge Lønning, administrerende direktør i Component Software, til digi.no.

Finske Affecto har satset hardt på de baltiske landene, og Affecto henter hele 16 prosent av omsetningen sin fra disse landene. Det viser at det er gode muligheter for å tjene penger på å selge konsulenttjenester i land som mange først og fremst vil forbinde med lave kostnader. Foreløpig er det ikke så mye å hente på å å selge til privatmarkedet, men det offentlige er gode kunder, forteller Eloholma.

- Den offentlige sektoren i de baltiske landene er den viktigste for oss nå, sier Eloholma.

- Vi har tre strategiske begrunnelser for å være tilstede i de baltiske landene, sier Eloholma.

Han trekker frem at det markedet i de baltiske landene vokser med 13 prosent i året, og dermed er det en av de raskest voksende markedene.

Det er også et godt springbrett for å gå videre til Russland og andre land i Øst-Europa.

- Strategien vår er å gå mot Øst-Europa og Russland. Det er lettere å gjøre det fra de baltiske landene, enn fra Finnland eller Norge, sier Eloholma.

Til slutt nevner han det som for mange kanskje er den mest opplagte grunnen til å etablere seg i de baltiske landene, tilgang på lavkost-kompetanse.

Til toppen