Skal selge mobil og telefoni i pakker

Merkantildata og NetCom etablerer et felles satsingsområde fra 1. mars for å pakke og selge faste og mobile telefoniløsninger til større bedrifter. Administrerende direktør i NetCom, Terje Christoffersen, sier at den nye konstellasjonen skal skaffe Telenor Bedrift hard konkurranse.

Merkantildata og NetCom etablerer et felles satsingsområde fra 1. mars for å pakke og selge faste og mobile telefoniløsninger til større bedrifter. Administrerende direktør i NetCom, Terje Christoffersen, sier at den nye konstellasjonen skal skaffe Telenor Bedrift hard konkurranse.

Den nye organisasjonen som allerede er etablert, skal selge IT- og telekomløsninger basert på faste og mobile produkter og tjenester, samt nye WAP- og ASP-tjenester til store og mellomstore bedrifter i Norge.

Christoffersen sier at det er kundenes ønske om å handle avanserte produkter og løsninger fra ett sted, som er den viktigste drivkraften bak denne satsingen.

I første omgang er sju personer fra begge selskap engasjert innenfor en ny og så langt navnløs organisasjon, med mulighet for rask vekst etter hvert som behovet endrer seg. I løpet av inneværende år tar de to selskapene sikte på å overføre aktivitetene inn i et felles selskap.

Christoffersen mener denne nye organisasjonen skal ha mer krutt og dynamikk i seg for å skape konkurranse for Telenor Bedrift på de samme områdene.

- I noen deler av bedriftsmarkedet er det ikke nok å bare tilby avanserte tele-løsninger, kundene krever større grad av integrasjon mellom telekommunikasjon og informasjonsteknologi. Nå skal NetCom og Merkantildata sammen innfri disse behovene, sier de administrerende direktørene i NetCom og Merkantildata, Terje Christoffersen og Tom Adolfsen i en felles pressemelding.

Til toppen