Skal selgere bruke tid på CRM?

Nucleus Research tror de har et fasitsvar.

Skal selgere bruke tid på CRM?
Nucleus Research er spesialisert på kostnytteanalyser. Bilde:

På sin blogg kaster Nucleus Research fram en interessant problemstilling: Hvor mye tid skal selgere bruke på å legge inn data i selskapets kundehåndteringssystem (CRM)?

Det er to motstridende premisser for spørsmålet: For det første er det åpenbart slik at flere data gjør CRM-systemet nyttigere, og den pågående interessen for «spillifisering» («gamification») oppmuntrer til det.

På den andre siden er selgeres oppgave å selge, ikke legge data inn i et CRM-system.

Det er følgelig klart at selgerne må bruke noe tid på å oppdatere CRM-systemet, men ikke all sin tid.

Nucleus Research er spesialist på kostnytteanalyse («ROI», for «return on investment»). De satte en medarbeider til å gå gjennom arkiverte kostnytteanalyser for å grave fram data om selgeres produktivitet kontra hvor mye tid de bruker på å oppdatere CRM-systemer.

En gjennomgang av disse dataene tyder på at organisasjonen oppnår en optimal balanse når selgerne i snitt bruker 8 prosent av tiden sin på å oppdatere CRM-systemet.

Utfordringen for IT er klar: Hvordan få selgere til å legge inn mer data i CRM-systemet, uten at det opptar mer enn 8 prosent av selgernes arbeidstid.

Les mer om: