Skal sette fart på den elektroniske handel

Norstella-sjef Arild Haraldsen skal også lede eForum og tror på større trykk innen elektronisk handel.

Norstella-sjef Arild Haraldsen skal også lede eForum og tror på større trykk innen elektronisk handel.

Både Norstella og eForum har som mål å fremme elektronisk samhandel i Norge, men har jobbet hver for seg som selvstendige enheter. Nå skal de to foreningene samordne sine aktiviteter.

For de to foreningene har på mange måter kjørt parallelle løp. eforum er en interesseorganisasjon som har som mål å hjelpe norske virksomheter til økt lønnsomhet gjennom anvendelse av elektronisk forretningsdrift nasjonalt og internasjonalt.

Norstella på sin side skal fremme bruken av elektronisk handel og forretningsdrift ved å forenkle rutiner i næringslivet og mellom næringslivet og den offentlige forvaltning.

Avtalen innebærer at NorStella og nettverket eForum i Standard Norge opprettholdes som selvstendige enheter, men får felles ledelse. Administrerende direktør Arild Haraldsen i NorStella skal også lede eForum. Fra før har tidligere leder i eForum, Agnes Beathe Steen Fosse, gått over i stillingen som administrerende direktør i standardiseringens salgsselskap Pronorm.

NorStellas og eForums viktige nettverk og faglige fora for diskusjon, informasjon og erfaringsutveksling vil bli videreført. Organisasjonene vil i samarbeid fremme elektronisk samhandling og forretningsdrift innenfor næringslivet og offentlig sektor. På felles områder, der det er hensiktsmessig, vil aktiviteter og fora bli slått sammen for å oppnå synergieffekter. Det vil også bli en koordinering mot Standard Norges øvrige IKT-prosjekter der det er relevant.

Aktørene har tro på at en samordning av det norske IKT-aktivitetene vil gjøre det lettere å påvirke standardiseringsarbeidet på de internasjonale arenaer og ivareta Norges interesser.

Og det er å håpe at sammenslåingen kan gi effekter. digi.no har satt søkelyset på blant annet UDI som på grunn av dårlig elektronisk samhandling mister verdifull IT-kompetanse i Norge.

En utfordring for kort behandlingstid ligger i at sakspapirene sendes mellom ulike instanser. Bare det kan medføre tre-fire ukers tidsforbruk.

En fremtidig overgang til elektronisk saksbehandling vil kunne medføre betydelig kortere saksbehandlingstid, sier Morten Hansen i UDI, til digi.no.

    Les også:

I en pressemelding forteller Standard Norge og NorStella om en avtale om samarbeid og koordinering av sine aktiviteter innenfor IKT-standardiseringen.

Nærings- og handelsdepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet, som finansierer deler av IKT-standardiseringen i Norge, er meget positive til avtalen.

- Et tettere samarbeid mellom de to standardiserings-miljøene innenfor IKT kan bidra til å styrke norsk kompetanse på elektronisk samhandling og forretningsdrift, sier statssekretær Rikke Lind i Nærings- og handelsdepartementet.

Gode verktøy for elektronisk handel og bred kunnskap på området vil hjelpe norske bedrifter til å løse noen av utfordringene knyttet til det å operere i globale og konkurranseutsatte markeder, framhever Lind.

Informasjonssjef Marit Sæter i Standard Norge forteller at det nå blant annet jobbes med

internasjonal standardisering på e-faktura og andre handelsmeldinger.

Foreningene har klart å overtale transportører av e-handelsmeldinger til å inngå en samtrafikksavtale.

Til toppen