Skal sikre e-post med norsk VPN

Jo Lerheim og Infoss lover enklere løsning for både brukere og operatører.

Skal sikre e-post med norsk VPN
Oversikt over hvordan trafikken mellom operatør og bruker kan splittes, slik at e-post går gjennom VPN mens alt annet går utenom. Bilde: Infoss

Selv om de fleste norske e-posttilbydere i dag lar brukerne koble seg til tjenesten via sikre forbindelser, er det fortsatt mange som benytter fullstendig ukrypterte protokoller. Mange av disse har kanskje akkurat det samme e-postoppsettet i dag som for kanskje ti år siden, og benytter en e-posttjeneste leverandør av bredbåndsleverandøren.

Ukryptert e-postforbindelse betyr at både brukernavn, passord og selve meldingene sendes over nettet i klartekst, altså lesbar for de som måtte ha tilgang til forbindelsen.

Det norske selskapet Infoss tilbyr VPN som en separat tjeneste. Den er kanskje mest aktuell for brukere som på utenlandsreise ønsker å sikre forbindelsen til norske tjenester, men også for å få norsk IP-adresse ved bruk av internasjonale tjenester. Dette er kanskje litt motsatt av hvordan de fleste privatpersoner i Norge benytter VPN, det vil si fra Norge til utlandet. Men nå er det norske selskapet som står bak tjenesten, Infoss, i ferd med å tilby det som en integrert tjeneste hos norske tilbydere av e-posttjenester.

– Etter selv å ha jobbet i bredbåndsmarkedet i 18 år, hvor jeg har vært leverandør av både bredbånd og mailtjenester, har jeg sett hvor lite fokus egentlig operatører har på brukernes sikkerhet, sier Jo Lerheim, administrerende direktør i Infoss, til digi.no.

Jo Lerheim og Infoss håper å få napp hos flere norske bredbånds- og e-postoperatører i tiden framover.
Jo Lerheim og Infoss håper å få napp hos flere norske bredbånds- og e-postoperatører i tiden framover. Bilde: Infoss

Med tjenesten Infoss nå tilbyr operatørene, vil teknologien på serversiden installeres hos operatørene, slik at den krypterte e-posttrafikken går direkte mellom brukerens klient og operatøren. I utgangspunktet er den kun e-posttrafikken som vil gå over VPN-tunnelen, mens resten av trafikken vil overføres på tradisjonell måte. Men operatørene kan også tilby VPN-trafikk for all trafikk.

Enklere

Lerheim mener at det vil være langt enklere for operatørenes kunder å installere VPN-løsningen enn å gjøre endringer i e-postoppsettet.

– Dessverre er det nok slik at de fleste abonnenter hos norske e-posttilbydere fremdeles bruker POP3, uten å vite at de kan bytte til for eksempel IMAP. Ulempen med å bytte er jo også at mail en har liggende lokalt på maskinen, ikke lenger er hos ISP. Det å flytte mail fra et «POP3-lager» lokalt til IMAP er noe de færreste vanlige brukere behersker, mener Lerheim.

Han nevner også at VPN-løsningen gir slutt på problemet mange har med å sende e-post via SMTP i de tilfellene pc-en er tilkoblet et annet enn operatørens eget nett.

Nå må det nevnes at VPN mellom bruker og operatør ikke nødvendigvis betyr at e-post og annen trafikk også er kryptert over andre strekninger, for eksempel mellom operatørens e-postserver og e-postserveren som benyttes av motparten. I mange tilfeller er den ikke det.

Flere plattformer

VPN-løsningen som skal tilbys gjennom operatørene skal derimot være temmelig enkelt å ta i bruk. Den støttes av både Windows, OS X, Android og iOS og innebærer installasjon av et tilleggsprogram og bruk av en profil som brukeren får tilsendt via e-pst eller SMS.

– Tjenesten er basert på sertifikat, som blir utstedt til hver bruker/enhet, og nøkler blir generert på enheten, forteller Lerheim.

Noe av hensikten med løsningen er at den ikke skal tilføre operatørene mer arbeid, og at den skal kunne tilbys som en utvidelse av tjenesten operatørene allerede tilbyr i dag, med eller uten ekstra betaling.

Så langt har Infoss, som ble stiftet for et drøyt år siden, fått napp hos tre mindre aktører i bedriftsmarkedet. Håpet er selvfølgelig at også større aktører ser nytten av dette.

– Vi er en hundre prosent norsk selskap, underlagt norske regler – i motsetning til leverandører av VPN-tjenester som kun tilbyr en «gateway» i Norge. Oss bekjent er det ikke noen rene VPN-tilbydere som er norske, sier Lerheim. Han mener at det at identiteten til selskapet og de ansatte er kjent, bidrar til økt trygghet for kundene.

    Les også:

Les mer om: