Skal sikre pasientene med Kinect

Tar i bruk teknologi på nye måter ved nytt sykehus i Østfold.

Skal sikre pasientene med Kinect
Terje Gårdsmoen ved Sykehuset Østfold demonstrerte at Kinect kan registrere pasientens bevegelser i sykesengen og varsle dersom pasienten faller ut. Bilde: Harald Brombach

LYSAKER, BÆRUM (digi.no): I Østfold bygges det nå et stort og moderne sykehus på Kalnes utenfor Sarpsborg. Under et pressemøte arrangert av Microsoft Norge fortalte Terje Gårdsmoen, teknologi og IKT-direktør ved helseforetaket Sykehuset Østfold, om noen av løsningene som sykehuset kommer til å innføre når de ulike avdelingene flytter gradvis inn fra og med mai 2015. Ifølge Gårdsmoen er planen at sykehuset skal bli blant de mest moderne og innovative i Nord-Europa.

Gårdsmoen innledet det hele med å legge seg på en seng og deretter ramle ut av denne. Samtidig kunne publikum se bevegelsene hans gjengitt på en skjerm, hvor det også stod en rekke tall som gjenga avstanden mellom ulike punkter på kroppen til Gårdsmoen og gulvet.

Hensikten systemet er å kunne registrere om pasienter som ikke skal ut av sengen, har ramlet ut. Det hele er basert på Microsofts Kinect-sensor. Gårdsmoen forklarer at Kinect er valgt fordi det er billig og enkelt å bruke og å installere i ettertid, lenge etter at planleggingen av sykehuset startet.

Terje Gårdsmoen har ansvar for blant annet IKT-en ved sykehuset som nå bygges utenfor Sarpsborg i Østfold.
Terje Gårdsmoen har ansvar for blant annet IKT-en ved sykehuset som nå bygges utenfor Sarpsborg i Østfold. Bilde: Harald Brombach

– For oss er innovasjon å gjøre noe nytt og spennende, men også å gjøre ting enklere. Vi ser på hvordan eksisterende teknologi kan brukes på nye måter, sa Gårdsmoen. Han forteller at helseforetaket bruker mye spillteknologi og -metodikk for å forberede innflyttingen. Blant annet ved å simulere akuttmottaket og hendelser som kan skje der.

Det er naturlig nok valget av Windows som plattform hele veien, som er årsaken til at presentasjonen skjedd hos Microsoft Norge. Dette gjelder både på klient- og serversiden.

Hvorfor?

– Fordi de har teknologien, forklarte Gårdsmoen. Dessuten er Sykehuspartner tjenesteleverandør for det nye sykehuset.

Dette innebærer at de ansatte ved sykehuset i stor grad vil bruke Windows-baserte nettbrett og smartmobiler i sitt arbeid.

Ved den nye Sykehuset i Østfold vil man ta i bruk en egen mobilapp som skal hjelpe de ansatte med korrekt medisinering av pasientene.
Ved den nye Sykehuset i Østfold vil man ta i bruk en egen mobilapp som skal hjelpe de ansatte med korrekt medisinering av pasientene. Bilde: Sykehuset Østfold

Apper

Sykehuset er nå ferd med å skaffe 1300 Windows-baserte smartmobiler, som vil utstyres med spesielle apper. Dette inkluderer blant annet apper for medisinering, hvor mobilen kan brukes til å skanne pasienter og medikamenter. Håpet til sykehuset er at dette skal redusere risikoen for feilmedisinering, som er blant de hyppigste dødsårsakene på norske sykehus.

Også i forbindelse med labprøver planlegges det bruk av egne apper. Gårdsmoen nevner også en ambulanseapp fra Bliksund som gir tilgang til pasientjournal i bilen.

Bliksunds Ambulanse-app.
Bliksunds Ambulanse-app. Bilde: Sykehuset Østfold

En annen app kan brukes til å laste ned all tilgjengelig beredskapsinformasjon for sykehuset ned til mobilen, slik at det også skal være tilgjengelig offline.

På møte- og vaktrom vil det være store, elektroniske tavler med et system for pasientflyt levert av Imatis i Skien. Ifølge Gårdsmoen vil det jobbes med en tilnærming til Lean-konseptet, hvor de sykehusansatte har «tavlemøter» hvor man blant annet planlegger undersøkelser og utskrivning av pasienter, prioriterer legetilsyn, og mye annet.

Slike elektroniske tavler skal tas i bruk på vaktrommene på det nye sykehuset i Østfold. På tavlen kan sykepleiere og leger blant annet se og redigere pasientinformasjon og -status, inkludert hvem som er ansvarlig for hver enkelt pasient.
Slike elektroniske tavler skal tas i bruk på vaktrommene på det nye sykehuset i Østfold. På tavlen kan sykepleiere og leger blant annet se og redigere pasientinformasjon og -status, inkludert hvem som er ansvarlig for hver enkelt pasient. Bilde: Terje Gårdsmoen/Sykehuset Østfold HF

Slike tavler er allerede i bruk av Ahus og St. Olavs hospital, men løsningen som tas i bruk i Østfold skal ha mer integrasjon med systemene bak, og den skal dessuten være tilgjengelig også på nettbrett, mobiltelefoner og pc-er.

Selvbetjening

Tavler eller nettbrett skal også kunne brukes for selvhåndtering av pasienter, for eksempel ved ankomst til en avtale ved poliklinikken. Da kan de sjekke inn ved hjelp av en kode de tidligere har fått oppgitt, omtrent som slik man sjekker på automatene på en flyplass.

De sykehusansattes smartmobiler vil vise rollebasert informasjon, for eksempel basert på hvilke pasienter den enkelte har ansvar for. Dersom en pasient for eksempel faller ut av sengen, som nevnt tidligere i saken, vil sykepleieren først bli varslet på sin mobil. Dersom vedkommende ikke responderer på alarmen innen en viss tid, kan for eksempel en alarm i korridoren utløses. Ifølge Gårdsmoen vil dette gi et roligere sykehusmiljø enn det som er tilfellet i dag.

All teknologien til tross – Gårdsmoen påpekte at den kun er et verktøy, ikke et mål i seg selv. Han understreket dessuten at det ikke hjelper med teknologi dersom brukerne ikke får den nødvendige opplæringen.

    Les også: