Skal skjerpe datakrim-lovverk - langsomt

Regjeringen varsler skjerpet kamp mot datakriminalitet, men initiativet kommer ikke fra dem selv og det vil ta tid.

I en pressemelding i ettermiddag varsler regjeringen skjerpet kamp mot datakriminalitet. Pressemeldingen kommer dagen etter at Økokrim offentliggjore tiltale mot DVD-Jon. Men leser man litt videre enn tittelen, kommer det frem at det ikke er regjeringens initiativ. Norge undertegnet i fjor Europarådets konvensjon om IKT-kriminalitet. Norge må nå derfor tilpasse sitt lovverk til EU-konvensjonen. Regjeringen har derfor nedsatt et utvalg som skal vurdere hvilke lover som må endres som følge av dette.


- Bruken av datateknologi har medført at samfunnet i dag er mer sårbart enn før. Datakriminalitet kan begås uhindret av landegrenser, og kan ramme vesentlige samfunnsinteresser. For å møte de alvorlige utfordringer utviklingen stiller oss overfor, er det viktig å tilpasse lovverket til dagens situasjon, sier justisminister Odd Einar Dørum.

Men det kan ta tid før forandringer settes ut i livet. Utvalget skal levere en delinnstilling innen 31.12 2002 og en endelig innstilling 31.12.2003.

Datakrim-utvalget skal også se om det som er nødvendig å endre flere lover enn konvensjonen krever. Dette gjelder bl.a. spørsmål om politiet har god nok mulighet til å kreve at ulovlig materiale fjernes fra Internett (f eks barnepornografi).

Utvalget skal ledes av sorenskriver Stein Schjølberg (Moss). I tillegg deltar førstestatsadvokat Inger Marie Sunde (Økokrim), rådgiver Beate S. Dagslett (Datatilsynet), teknologidirektør Berit Svendsen (Oslo), forbrukerombud Bjørn Erik Thon (Forbrukerombudet), advokat Benedict de Vibe (Bærum), seniorrådgiver Christina Christensen (Samferdselsdepartementet) og førstekonsulent Marius Stub (Justisdepartementet).

Til toppen