Skal standardisere mobilbatterier

IEEE skal utvikle en ny standard for å gjøre batterier for mobiltelefoner mer pålitelige.

Den stadig økende bruken av mobiltelefoner fører til stadig høyere krav til teoppladbare batterier, noe som har ført at det nå skal utvikles en ny standard for å gjøre mobilbatteriene mer pålitelige. Standarden, IEEE P1725, eller "Standard for Rechargeable Batteries for Cellular Telephones", vil utvikles innen IEEE Standards Association Corporate Program.

Den nye standarden vil ha som mål å gjøre mobiltelefonbatteriene mer robuste ved å sette felles kriterier ved design, produksjon og evaluering av batteriene. Standarden vil ta for seg den elektriske og mekaniske kontrusjonen til både selve batteriet og batteriets innpakning. I tillegg vil blant annet kjemien, prosesskontrollen, kvalifiseringen og innpakningsteknologier berøres. Standarden vil utvikles i et samarbeid mellom selskaper som produseserer enten batterier eller håndsett, i tillegg til mobiloperatører.

- IEEE P1725 vil utvide eksisterende standarder for mobiltelefonbatterier og hjelpe bransjen med å tilfredsstille fremtidige krav, sier Jason Howard, formann for Cellular Battery Standards Working, samt sjef for energiteknologiene ved Motorola.

- Vårt endelige mål er å forbedre brukeropplevelsen også når batteriene blir mer komplekse, ved å se på hele systemet, fra battericellene og innfatningen, til håndsettene de forsyner.