Skal trygge luftfarten med digitale kart

Fremdeles beregnes flyruter med penn og papirkart, men nå vil Avinor ha digital kontroll.

Geodata blir sentral når Avinor nå skal oppgradere sine flysikringssystemer ved norske flyplasser. Kraftig økning i flytrafikken har tvunget frem digitale løsninger blant annet basert på geografiske informasjonssystemer (GIS).

I følge European Environment Agency (EEA) økte flytrafikken i Europa med 96 prosent i perioden fra 1990 til 2003, og fremdeles beregnes flyruter med penn og papirkart. Det nye elektroniske systemet blir et viktig referansecase innen flysikkerhet i resten av verden. For Geodatas verdensledende programleverandør ESRI er dette et prestisjeprosjekt.

- Avinor blir blant de første i verden til å ta i bruk et så avansert flysikringssystem, der velprøvde verktøy for valg av ruter, prosedyredesign og GIS kobles sammen, sier salgsdirektør hos Geodata, Terje Linløkken.

Geodata står for leveransen til Avinor sammen med franske CGx AERO in SYS, et konsulentmiljø som jobber med flysikkerhet over hele verden. CGx er hovedleverandør.

- Det er spennende for oss å kunne være blant pionerene når avanserte prosedyreverktøy kobles med GIS for å øke sikkerhet i luften, sier Linløkken.

Det har vært sterk konkurranse om denne kontrakten og i siste runde konkurrerte CGx og Geodata med sterke fagmiljøer fra Italia og Australia.

- Dette fører seg inn i rekken av flere prestisjeprosjekt, hvor vi løser kompliserte utfordringer for selskaper blant annet innen olje og offshore, energi og offentlig forvaltning, sier administrerende direktør Hege Skryseth.

Til toppen