Skal utfordre nettleserne med ny standardtest

Web Standards Project skal teste nettlesernes standardstøtte på 100 nye måter med Acid3.

Skal utfordre nettleserne med ny standardtest

Web Standards Project skal teste nettlesernes standardstøtte på 100 nye måter med Acid3.

Nettlesernes støtte for webstandarder som HTML, CSS og ECMAScript (JavaScript) er for at opplevelsen ved presentasjon av websider skal være tilnærmet lik, uavhengig av hvilken nettleser brukeren benytter. Dette betyt at koden utviklerne skriver, må kunne tolkes på en forutsigbar måte.

For nettleserleverandørene er dette et vanskelig og tidkrevende arbeid, men dessverre er det også leverandører som aktivt har motarbeidet slike standarder til fordel for sine egne varianter.

Heldigvis ser det nå ut til at de fleste nettleserleverandørene nå har som mål å støtte opp om webstandardene, som blant annet defineres av World Wide Web Consortium (W3C). Men det gjenstår fortsatt mye arbeid.

Grasrot-organisasjonen Web Standards Project (WaSP) lanserte i april 2005 en offentlig test kalt Acid2, som gjør det mulig for alle å teste ulike nettleseres støtte for utvalgte deler av webstandarder som HTML, CSS og PNG (Portable Network Graphics). Da testen ble lansert, var det ingen nettlesere som greide den 100 prosent, i dag støtter Opera, Konqueror og WebKit-baserte Acid2. Den første offisielt utgitt nettleseren som besto Acid2 var Safari 2.02, som kom i oktober 2005, men en intern utgave av Safari skal ha bestått testen allerede i slutten av april samme år.

Alt tyder på at også Firefox 3 vil støtte Acid2. Dessuten meldte Microsoft rett før jul at en tidlig utgave av kommende Internet Explorer 8 har bestått testen. Håkon Wium Lie, teknisk sjef i Opera Software, stiller seg derimot tvilende til at den endelige utgaven av IE8 vil støtte Acid2-testen.

Som omtalt i denne saken, skal Microsoft nemlig inkludere et nytt presentasjonsmodus i IE8 som bare aktiveres gjennom en ny attributt oppgitt i en meta-tagg. Wium Lie skriver at Acid2-testen ikke vil utløse dette nye presentasjonsmoduset uten at koden endres, og det er selvfølgelig ikke hensikten. Dermed mener han at IE8 ikke vil kunne bestå testen. Testen må også kunne bestås uavhengig av hva den oppgitte URL-en til siden er, og uten at brukeren må gjøre endringer i standardoppsettet til nettleseren.

    Les også:

Men WaSP har planer om å utfordre Internet Explorer og de andre nettleserne ytterligere. En Acid3-test er under utvikling og en uferdig utgave av den kan testes på denne siden.

Ikke bli overrasket over at nettleseren din ikke greier testen, for det gjør heller ingen andre nettlesere. Målet er likevel at nettleserne skal greie testen på litt sikt.

Acid3 vil fokusere mer på den dynamiske siden av weben og skal i alt inkludere 100 ulike tester som involvere ECMAScript og DOM (Document Object Model), i tillegg til elementer fra blant annet HTML 4, XHTML 1 og CSS 2.1 og 3.

Målet er å oppnå et bilde i nettleseren som ser nøyaktig ut som illustrasjonen nedenfor.

Mer informasjon om testen finnes på denne siden.

Til toppen