RESULTATERFINANS

Skal vokse seg ut av sitt minuskvartal

Det er omsetningen som må økes, ikke kostnadene som skal kuttes, sier Opera.

16. nov. 2009 - 08:59

Oppdatert kl 1030 med det kraftige kursfallet i Opera-aksjen.

Finansdirektør Erik Harrell sa seg skuffet over tallene som Opera Software la fram i dag for tredje kvartal.

Sammenliknet med tredje kvartal i fjor er omsetningen økte med 8 prosent til 134,8 millioner kroner. Kostnadene er økt med 37 prosent til 139,4 millioner kroner. Det betyr at resultatet før skatt er minus 4,6 millioner kroner mot pluss 22,7 millioner kroner for et år siden. Nettoresultatet etter skatt er minus 12,0 millioner kroner mot pluss 33,3 millioner.

Dramatisk økte kostnader preger også bildet når man ser på årets tre første kvartaler under ett. Sammenliknet med samme periode i fjor er omsetningen økt med 38 prosent til 470,2 millioner kroner, mens kostnadene er økt med 45 prosent til 420,5 millioner kroner. Resultatet før skatt står omtrent stille – 49,6 millioner kroner i år mot 49,9 millioner kroner i fjor – mens nettoresultatet er mer enn halvert, fra 58,8 millioner kroner til 26,9 millioner.

Opera skiller i hovedsak mellom to inntektskilder: pc-er og «internettenheter». En internettenhet er ethvert apparat som gir tilgang til Internett, uten å være en pc, det vil si en mobiltelefon, en tv-boks, en spillkonsoll og så videre.

I tredje kvartal, sammenliknet med samme kvartal i fjor, økte omsetningen knyttet til pc-er – der nettleseren er gratis men inntektene kommer fra annonser – med 53 prosent, til 42,8 millioner kroner. For årets tre første kvartaler under ett er økningen 81 prosent til 134,5 millioner kroner.

Omsetningen knyttet til internettenheter har derimot falt med 5 prosent til 92,0 millioner enheter.

For ett år siden sto pc-nettleseren for 22 prosent av omsetningen i Opera, nå er andelen 32 prosent.

Denne endringen i omsetningsmønsteret kommer samtidig med en annen illevarslende endring: Fra andre kvartal til tredje kvartal i fjor økte Operas omsetning med 11 prosent. I år er denne sekvensielle økningen erstattet av en nedgang på 22 prosent. Sammenliknet med andre kvartal i år, er omsetningen knyttet til internettenheter redusert med 28 prosent. Omsetningen knyttet til pc-er er redusert med 4 prosent. Her startet den sekvensielle nedgangen allerede i andre kvartal, med et fall på 5 prosent fra første kvartal.

I en periode der annonseomsetningen på nett er vanskelig, er det naturlig at også Operas inntekt fra pc-nettleseren rammes. Opera hadde dessuten prestert det kunststykke å nesten doble denne inntektskilden fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år (en økning på 93 prosent til 44,8 millioner kroner).

Fallet i omsetningen knyttet til internettenheter – 5 prosent på årsbasis, 28 prosent sekvensielt – er det som bekymrer mest.

I sine kommentarer til tallene delte finansdirektøren denne inntektskilden i tre kategorier: avtaler med operatører, avtaler med mobiltelefonprodusenter, og avtaler med leverandører av andre typer apparater. Ifølge Harrell er utviklingen innen operatører og andre typer apparater preget av solid (operatører) eller tilfredsstillende vekst. Det er innen avtaler med mobilleverandører at det svikter: Eksisterende kunder leverer et skuffende lavt antall mobiltelefoner med forhåndsinstallert Opera-nettleser.

Nøkkelområdene for videre vekst er identifisert som «operatører og pc», der er man fornøyd over framskrittet. Harrell lovet at Operas ressurser i stadig større grad vil fokuseres på operatører og på pc-er. Denne fokuseringen vil gi bedre lønnsomhet neste år enn i år, der det ventes fortsatt laber omsetning gjennom mobilleverandørene.

Selv om den er mindre viktig enn mobil og pc, sier Opera at de regner med fortsatt «fin framgang» innen nettlesere til tv-bokser, spillkonsoller og liknende. Selskapet har nye avtaler med blant annet Creative, Nintendo, Thomson og Toshiba.

En viktig faktor på kostnadssiden er at antall ansatte har vokst med 31 prosent siden tredje kvartal i fjor, og at personalkostnadene har økt tilsvarende.

I fjerde kvartal i år er det ikke ventet noen endring i antall ansatte: Om rekrutteringen har stanset, er det ikke snakk om noen nedbemanning.

Opera mener generelt sett å ha god kontroll på kostnadsutviklingen, og peker på at store økninger i enkelte utgiftsposter er ekstraordinære, og vil stabiliseres over tid. Eksempler er investering i ny infrastruktur for Opera Mini, høyere kontorutgifter, og kostnader til aksjeopsjoner på 2,7 millioner kroner mot 1,1 millioner kroner for et år siden.

Da tallene ble kjent, falt Opera-aksjen kraftig på Oslo Børs, fra i underkant av 23,25 kroner ved børsdagens slutt fredag, og ser i formiddag til å ha stabilisert seg på mellom 17,80 og 17,90 kroner.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Store muligheter for norsk design i USA
Store muligheter for norsk design i USA

    Les også:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.