Skal vurdere om televerstingene skal skjermes

Skal vurdere om televerstingene skal skjermes

Departementet vil se på hvorvidt Brukerklagenemnda skal kunne holde televerstingene skjult.

Brukerklagenemnda for elektroniske tjenester ble etablert 1. februar i år, og skal behandle saker som tidligere ble klaget inn til Forbrukerrådet og Teleklagenemnda.

Da klagesakene ble behandlet i Forbrukerrådet var det full åpenhet rundt hvor mange klager et teleselskap fikk, og hva slags type klager som ble behandlet. Dermed kunne man følge med på hvem som lå på klagetoppen og var televerstinger.

Formålet med den nye Brukerklagenemnda for elektroniske tjenester er oppgitt å være at den i enda større grad skal ivareta forbrukernes interesser og behandle klager raskt.

Men da digi.no kontaktet nemnda, var det ingen som svarte på telefonen. Ved å lete seg inn på hjemmesiden, står det på forsiden at nemnda har kun begrenset kontortid mellom 1230 til 1430.

På siden kan vi også lese om saksgang og hvilke saker som er behandlet, men ikke om hvilke teleselskaper som har fått klagene.

    Les også:

– Det er bestemt fra styret at vi ikke skal legge ut statistikk rundt hvilke selskaper som får klager, men at vi heller skal fokusere på sak og prinsipper og forklare disse anonymt på vår hjemmeside, forklarte sekretariatsleder Aneta Durvic til digi.no i forrige uke.

Dermed faller en praksis som Forbrukerrådet gav til forbrukere om full åpenhet bort.

Hvorvidt dette strider mot prinsippet i Offentlighetsloven, ønsker ikke direktør for Post- og teletilsynet Willy Jensen å uttale seg om.

Spesialrådgiver Jens C. Koch som er spesialist på juridisk regulatoriske spørsmål i Samferdselsdepartementet, framholder at ettersom problemstillingen ikke har vært oppe før, må prinsippet i så fall drøftes.

– Vi må ta kontakt med Brukerklagenemnda og høre hvordan dette forholder seg. Deretter må vi vurdere hvordan offentlighetsloven spiller inn, sier han til digi.no.

Brukerklagenemnda har behandlet 77 saker siden etableringen i februar, og i alt mottatt 218 klager. Klagene avgjøres av et panel på tre personer: en fra Forbrukerrådet, en fra selskapet Nexia og en lagdommer.

Til toppen