Skandaler truer ledende språkteknologibedrift

En rekke finansskandaler truer den ledende språkteknologibedriften Lernout & Hauspie, kjent som partner for både Microsoft og Nordisk Språkteknologi på Voss.

Skandalene knytter seg til feil i regnskapet, milliardlån uten dekning, uklare økonomiske forhold til partnere og utrolige variasjoner i omsetning over tid. De to gründerne, Jo Lernout og Pol Hauspie, har trukket seg fra sin administrative verv. Hauspie har også trukket seg fra styret. Det er uklart hvor lenge Lernout blir sittende i styret. Den belgiske toppsjefen Gaston Bastiaens er sparket, har mistet sitt styreverv, og settes i forbindelse med en mistenkelig aksjehandel. Sjefen for avdelingen i Korea, Joo Chul Seo, er suspendert, mistenkt for urettmessig å ha skaffet seg et personlig lån på 30 millioner dollar.

Selskapet ble suspendert fra Nasdaq 9. november. Da var aksjekursen halvert i forhold til kursen årsskiftet, og redusert med 90 prosent i forhold til toppnoteringen i fjor. Den noteres på den europeiske elektronikkbørsen Easdaq, der den er ytterligere halvert siden 9. november.

Miljøet rundt gründerne har måttet overlate styreverv og toppjobber til miljøet rundt ledelsen i Dictaphone Corporation som Lernout & Hauspie (L&H) overtok i mai i år. Tidligere toppsjef i Dictaphone, John Duerden, ble toppsjef i L&H da Bastiaens gikk av i august, og har sverget at han vil rydde opp.

Lørdag ble det kjent at den belgiske bankkommisjonen CBF (Commission bancaire et financière) etterforsker lånet på 430 millioner dollar som et konsortie på fem banker - Artesia, KBC, Fortis, Deutsche Bank og Dresdner Bank - ga Lernout og Hauspie for å kjøpe Dictaphone. Lånet skal ha vært gitt uten sikkerhet. 200 millioner dollar forfaller i mars neste år, mens 230 millioner skal tilbakebetales over fem år. CBF mener lånet kan være gitt i strid med loven. CBF er også interessert i et lån som ble gitt i forbindelse med et aksjesalg der tidligere toppsjef Bastiaens er innblandet.

Belgiske aviser (Le Soir, De Standaard) skriver at bankene forbereder seg på å avskrive hele eller deler av dette beløpet etter hvert som det blir stadig klarere at L&H er har alvorlige økonomiske problemer. Bankene skal ikke være motivert for å slå språkteknologiselskapet konkurs. Et møte senere denne uka skal reforhandle lånet på 230 millioner dollar.

L&H etterforskes også av den amerikanske Securities og Exchange Commission (SEC) for mistanke og regnskapsfusk. Da selskapet kunngjorde endringer i selskapets ledelse 9. november, fortalte det samtidig at det var oppdaget "feil og uregelmessigheter" i regnskapene for 1998, 1999 og første halvår 2000, og at disse må revideres på nytt. Revisorfirmaet KPMG Belgia informerte så SEC at det trakk tilbake sin godkjenning av L&Hs regnskaper. 22. november kom en L&H med ny erklæring for å erkjenne at man hadde holdt tilbake fakta fra revisorene i KPMG.

Regnskapet for tredje kvartal 2000 er ennå ikke levert. L&H har sagt at det opprinnelige omsetningsvarslet på mellom 165 millioner dollar og 185 millioner, må justeres minst 40 millioner dollar ned.

SEC skal være spesielt opptatt av L&Hs forhold til 30 oppstartselskaper i Singapore og Belgia, som i 1999 sto for 25 prosent av L&Hs samlede omsetning. SEC er etterforsker videre hva som er skjedd i Sør Korea, der L&H økte omsetningen fra 1,2 millioner dollar i første halvår 1999, for så å øke den til 127 millioner dollar i første halvår i år. Wall Street Journal skrev en artikkel 8. august som trakke dette tallet i tvil. Artikkelen utløste et kursfall for L&H på 19 prosent.

Gründerne Lernout og Hauspie opprettet en egen stiftelse, kjent som SAIL, i fjor for å fremme språkteknologi. De lovet å overføre 100 millioner dollar til stiftelsen, og skulle skaffe pengene ved å selge aksjer i L&H. Men stiftelsen har ikke fått alt den ble lovet. Kilder sier til Wall Street Journal at stiftelsen antakelig vil avvikles, og at den tidligere belgiske statsministeren Jean-Luc Dehaene har sagt fra seg vervet som leder for SAIL.

I tillegg til CBF og SEC, har også politiet i den belgiske byen Ypres, der L&H har sitt hovedkvarter, innledet en formell etterforskning av selskapet for mistanke om dokumentfalsk og brudd på regnskapslovene. Politiet har søkt justisdepartementet i Brussel om assistanse i etterforskningen.

På den fatale dagen 9 november da det for alvor tok til å rakne for L&H, kunngjorde GartnerGroup en analyse der det heter at selskapet antas å kunne overleve på grunn av sin teknologiske styrke.

L&H er en viktig partner til Nordisk Språkteknologi, der det har en eierandel på 20 prosent.

;