Skandinaver skaper global nettkonsulent-gigant

"Norsk-svenske" Cell Network og Mandator kom i mål med fusjonsforhandlingene. Sammen etablerer de det som påstås å være verdens tredje største rendyrkede nettkonsulentselskap.

"Norsk-svenske" Cell Network og Mandator kom i mål med fusjonsforhandlingene. Sammen etablerer de det som påstås å være verdens tredje største rendyrkede nettkonsulentselskap.

Styrene i Cell Network AB og Mandator AB anbefaler sine aksjonærer å godta fusjonsavtalen, som ifølge en felles pressemelding fra selskapene vil føre til etableringen av Europas største konsulentselskap med fokus på Internett og interaktive medier.

digi.no omtalte planene om fusjon i går.


Det fusjonerte selskapet skal hete Cell Network AB, får 1.800 ansatte og en omsetning på 1,3 milliarder svenske kroner (basert på 1999-tall). 51,5 prosent av "nye Cell" vil bli eid av Mandators aksjonærer, de resterende 48,5 prosent av aksjene havner på Cell-aksjonærenes hender (bytteforhold: 17 Mandator-aksjer mot 10 Cell-aksjer).

Ifølge en pressemelding fra Cell Networks norske toppsjef, Bente Sollid, er det en rekke synergigevinster å hente gjennom fusjonen. Det viktigste er at selskapene utfyller hverandre med Mandators dype teknologikompetanse på den ene siden og Cells kompetanse på "den nye økonomien" - populært kalt nettverksøkonomien - på den andre.

Tidligere SAS-sjef og "pyramideriver" Jan Carlzon foreslås som fortsatt styreformann i Cell Network AB, med Lars O. Pettersson som viseformann. Telenor Venture-sjef og styreverv-grossist Rune Rinnan foreslås også som medlem til det nye Cell-styret, sammen med Maria Lilja. Telenor Venture eier fra før en betydelig andel i Cell Network.

President og CEO blir Niklas Flyborg.

Basert på børskursene fredag 4. februar er de kombinerte selskapenes markedsverdi 11,6 milliarder kroner.

Bente Sollid opplyser til digi.no at hennes rolle i det nye selskapet ennå ikke er bestemt.

digi.no følger opp saken.

Til toppen