Skatt, Brønnøysund og SSB koordinerer rapportering

Det offentlige skal snakke sammen. Skattedirektoratet legger nå opp til elektronisk rapportering i samarbeid med Statistisk Sentralbyrå og Brønnøysund.

Det offentlige skal snakke sammen. Skattedirektoratet legger nå opp til elektronisk rapportering i samarbeid med Statistisk Sentralbyrå og Brønnøysund.

Skattedirektoratet kjører nå i gang en ny løsning for samordning av næringsdrivendes forskjellige informasjonsplikter til det offentlige. Prosjektet går under betegnelsen SLN ( System Ligning Næringsdrivende ) og vil få sin pilotlansering i løpet av 2001 for skatteåret 2000.

- Allerede for skatteåret 2000 satser vi på en prøvelansering med utvalgte regnskapsførere i 5 kommuner, sier Finn Eriksen i Skatteetaten til digitoday.no, og for skatteåret 2001satser vi på lansering i nye 20 kommuner.

I et samarbeid mellom Skattedirektoratet, Statistisk Sentralbyrå og Brønnøysundregistrene er det altså meningen at næringsdrivende skal kunne koordinere sine innrapporteringsplikter gjennom regnskapsføreren.

- Fra skatteåret 2001satser vi på å dekke de angjeldende kommuner med denne ordningen. Det er i første rekke aksjeselskaper, personlig næringsdrivende og yrkesaktive innen jord- og skogbruk som vil kunne benytte ordningen, fortsetter Eriksen.

Hensikten med samarbeidet er å utnytte det som i utgangspunktet vil bli en etablert skjemavei for ligningspapirer og -bilag til også å inkludere rapportering til Statistisk Sentralbyrå og Foretaksregistret i Brønnøysund.

I de kommunene som skal teste systemet vil Skattedirektoratet inngå avtaler med regnskapsførere som deretter kan ta systemet i bruk.

- Investeringsrammen for hele prosjektet er på 390 millioner kroner. Det er Skattedirektoratet som står ansvarlig, mens Statistisk Sentralbyå og Foretaksregisteret kommer inn på deler av prosjektet, sier Eriksen til digitoday.no.

I løpet av 2004 satser skattemyndighetene på å ha dekket hele landet med løsningen. Dette betyr at ligningen for 2003 skal kunne leveres elektronisk.

- For de næringsdrivende som har regnskapførselen internt arbeider Skattedirekoratet også med en web-basert løsning for rapportering. Denne ligger imidlertid noe lengre frem i tid, avslutter Eriksen.

Til toppen