Skatte-prosjekt blir tapsbombe for WM-data

WM-data har gått på en kjempesmell i arbeidet med Skattedirektoratets nye Oracle-baserte innkrevingssystem.

WM-data har gått på en kjempesmell i arbeidet med Skattedirektoratets nye Oracle-baserte innkrevingssystem.

På nytt dukker det opp problemer med et stort, offentlig IT-prosjekt.

I forbindelse med andrekvartalstallene, forteller WM-data Norge at selskapet har satt av hele 60 millioner kroner for å dekke fremtidige tap på et prosjekt for Skattedirektoratet.

Les også

WM-data vant i mai 2000 kontrakten for å lage nytt skatteinnkrevingssystem for Skattedirektoratet. Kontrakten var opprinnelig på 170 millioner kroner og skulle skape et ferdig system innført på noen skattekontorer. Gulroten var kontrakten for innføring av systemet i hele direktoratet.


Nå tror WM-data de vil tape 60 millioner kroner på prosjektet.

- Vi har satt til side 60 millioner kroner. Noe skyldes dagsbøter og noe skyldes at vi må forlenge testingen betraktelig, forklarer WM-data-sjef Tor Malmo til digi.no.

Bedre testing av det Oracle Application-baserte systemet er bare en av årsakene til forsinkelser. WM-data inngikk kontrakten med to underleverandører, men samarbeidet har ikke fungert tilfredsstillende. Rundt halvparten av de 90 som arbeider på prosjektet er ansatte fra underleverandører.

Dette er et klassisk problem i store IT-kontrakter. WM-data-sjef Malmo påtar seg ansvaret for samarbeidsproblemene. Ettet hva digi.no kjenner til skal komponenter WM-data og underleverandører hadde laget ikke ha fungert sammen. Det skal ikke være problemer med Oracle-programvaren.

Malmo vil ikke være spesifikk, men innrømmer at kontrakten ikke var klar nok på ansvarsfordeling. Kontrakten med underleverandørene og Skattedirektoratet er nå reforhandlet.

- Det er umulig å gjøre alt selv og man må inngå samarbeid med andre spesialister, sier han. Prosjektet er delt opp i 7-8 delsystemer og grenseoppgangene var ikke helt klare nok, medgir Malmo.

I ettertid synes det klart at Skattedirektoratet presset leverandørene hardt og forlangte en kontrakt inngått på fast pris med fast leverstidspunkt. I ettertid har WM-data bare fått kompensert for hva prosjektleder Petter Håndlykke i Skattedirektoratet kaller "et normal nivå av endringer".

Straffen for forsinkelser er også hard. Dagsbøtene regnes ut etter som promiller av kontraktssummen og beløper seg på sekssifrede summer hver dag, medgir Håndlykken overfor digi.no.

Malmo benekter at WM-data undervurderte arbeidet med pilotprosjektet for å sikre seg hovedkontrakten.

- WM-data har faste systemer for å planlegge og gi anbud på slike kontrakter, men her har det gått galt. Dette er vårt ansvar og nå rydder vi opp i det, sier WM-data-sjefen.

Til toppen