- Skattedirektoratet gjør vondt verre

På NorBit 99 legger Den norske dataforening fram sin "Sjekkliste for hjemme-PC" fram for et bredere publikum. - Det siste utspillet fra Skattedirektoratet gjør bare vondt verre, mener primus motor Bernt Nilsen i Datakortet AS.

På NorBit 99 legger Den norske dataforening fram sin "Sjekkliste for hjemme-PC" fram for et bredere publikum. - Det siste utspillet fra Skattedirektoratet gjør bare vondt verre, mener primus motor Bernt Nilsen i Datakortet AS.

Skattedirektoratet går inn for å frafalle beskatning av ordninger der arbeidstakeren bruker arbeidsgiverens utstyr hjemme. Forutsetningen er at det ikke foreligger noen hjemkjøpsavtale.

- Denne regelen gjør situasjonen enda mer komplisert, mener Nilsen.

- Den forsterker behovet for uavhengig veiledning, som er poenget med vår sjekkliste.

Nilsen mener man burde få regler som i Sverige.

- Det verste med dagens norske ordning, er at bare de som har PC fra før, får skattefritak dersom bedriften bidrar til en hjemme-PC. I Sverige må tilbudet ut til alle bedriftens ansatte for at ordningen skal medføre skattefritak. I en tid da nasjonen Norge trenger et kompetanseløft, er det håpløst å utelukke de som ikke bruker PC på jobben i dag fra en ordning som kan gi dem ny kunnskap og innsikt i moderne informasjonsteknologi.

Presentasjonen av Sjekkliste for hjemme-PC retter seg mot bedrifter som vurderer slike ordninger. Sjekklisten har ikke gjennomgått større endringer siden den først ble kjent i juni i år, se peker nedenfor til vår artikkel "Sjekkliste for ordninger med hjemme-PC".

Til toppen