Skattedirektoratet hater ikke PC-er

Vi har implementert flere løsninger med PC-er og klient/server-modellen, skriver Skattedirektoratets Svein Riise til digi.no, og dementerer det påståtte hatet mot PC-er.

Riise reagerer på feil i en artikkel digi.no offentliggjorde i går: Skattedirektoratet: Stabilt og trygt med tynne klienter. Her er innlegget hans:

"

I vår presentasjon av løsningen som ble valgt på etatens likningskontor og folkeregister var det undertegnede som beskrev prosjektets bakgrunn, mandat, organisering,mål og milepæler. Andre halvdel ble presentert av Svein Nyseter som gikk igjennom den teknisk løsningen. Det er med andre ord feil person det refereres til når det gjelder den tekniske løsningen.

I foredraget ble det heller ikke referert til at Skattedirektoratet hatet PC-løsninger og klient/server modellen. Vi har i etaten forøvrig implementert flere løsninger som har dette. Det er derfor svært viktig for oss at dette blir dementert. At 2 lags arkitektur har en høyere kost når det gjelder drift skal jeg ikke være uenig i, men dette ble ikke nevnt i presentasjonen, og avhenger selvsagt av hvilke løsninger det dreier seg om..

I vår forespørsel ble det ikke etterspurt PC-er, men arbeidsstasjoner med grafisk brukergrensesnitt. Årsaken til dette er at vi i en slik forespørsel kun beskriver ønsket funksjonalitet, for å ivareta regelverkets krav til en åpen anbudskonkurranse. Med dagens løsning har vi nå mulighet for å innføre både to og tre lags arkitekturer, med og uten Metaframe. Dette gir oss en fleksibel løsning, hvor kost/nytte blir de viktigste kriterier for hva man velger.

Når det gjelder Tivoli GSO løsningen, er det med denne som andre produkter som omfatter Single Sign On, at det er et produkt som ligger til grunn, med behov for tilrettelegging. Dersom vi var uklare på dette punktet beklager vi dette, men det er ikke lagd noe for å erstatte produktet, men for å tilrettelegge løsningen. Skattedirektoratet har siden 1996 benyttet SSO internt i direktoratet, og har lang erfaring med slike løsninger.

Når det gjelder ISDN er den benyttet kun til backup mellom de små kontorene og ressurskontorene. Alle kontorene benytter Frame Relay med de hastigheter som er nevnt i artikkelen. Sentralt har vi 2 stk 155 Mb/s ATM samband. Konverteringen fra Frame Relay til ATM blir utført av Telenor som en del av Nordicom tjenesten

"