Skattedirektoratet: Stabilt og trygt med tynne klienter

På Norges likningskontorer kjøres tynne klienter mot fete servere over delt ISDN. - Ytelse og økonomi tilfredsstiller alle, forteller Svein Riise i Skattedirektoratet.

Riises rolle på konferansen Thin Power 2000 som Citrix og Commaxx står bak, er å fortelle om en konkret erfaring med serverbasert løsning, og bidra til å skape enda mer avstand til den etter hvert så utskjelte klient/tjener-modellen.

Ulempen med Skattedirektoratet som eksempel er at de ikke er nyomvendte. De har alltid hatet PC-er og klient/-tjener-modellen. Løsningen som ble valgt i begynnelsen av 1990-tallet, og som var i bruk helt til i fjor høst, bygget på prinsippet: hvert likningskontor sin Unix-maskin og hver medarbeider sin "dumme" terminal.

- I 1996 var det klart at løsningen var i ferd med å bli foreldet. Den var dessuten dårlig på samarbeid mellom kontorene, og inkompatibel med år 2000.

En første runde førte til at alle anbudene ble forkastet, og direktoratet omorganiserte og omdefinerte sine IT-prosjekter. Det ble opprettet fire delprosjekter for henholdsvis opplæring, infrastruktur, serverkonsolidering (altså reduksjon av tallet på tjenere) og kontorutstyr.

- Det er rundt 450 likningskontorer i Norge. Alle må ha tilgang til sentrale ressurser som Folkeregisteret. De fleste kontorene er små, gjerne med to til åtte ansatte. Det er nødvendig med løsninger som gjør det mulig å opprette samarbeidende grupper på tvers av den fysiske fordelingen på kontorer. Det er påkrevet med sikker og effektiv drift.

Disse hensyn ble uttrykt i et nytt anbud, og kontrakten ble undertegnet i august i fjor. På 85 halsbrekkende dager, fra 9. august til 31. desember 1999, ble det utplassert 170 tjenere og 5200 PC-er.

- Det er en serverbasert løsning selv om de ansatte arbeider på PC-er, understreker Riise. - I anbudsinnbydelsen spesifiserte vi ikke krav til utstyrets fysiske egenskaper. Anbudet som vant, foreskrev en løsning der 366 MHz PC-er med 64 MB minne kjøres under Windows NT 4.0 mot Unix-baserte servere med en Citrix Metaframe-løsning. Dette utgjør en tynnklient-løsning fordi applikasjonene ikke kjøres lokalt, men på en tjener.

I denne kjensgjerningen ligger følgende: Driftsfolkene som har med distribusjon og oppdatering av applikasjoner, forholder seg ikke til 5200 PC-er, men til 170 servere.

- De fleste kontorene har ikke egen tjener, men kommuniserer over en delt ISDN-linje. Båndbredden er 64 kbps for kontorer med inntil tre brukere. Fra og med fire brukere, deler man på 128 kbps. Erfaringene med dette er gode. Tjenerne er kraftige nok til at applikasjonene blir raskere tilgjengelig enn om de hadde vært kjørt og lastet lokalt. Citrix Metaframe har vist seg stabil, svartidene er akseptable, og det er ingen spesielle problemer.

Kontorer uten egen tjener kommuniserer mot tjenere på såkalte ressurskontorer. En Unix-basert server kan betjene inntil 75 Citrix-brukere. Ressurskontorer får tilpasset antallet servere etter antall brukere, gjerne med en fil/print-server for å avlaste Citrix-tjeneren.

- Som tidligere, er driften sentralisert til Grimstad. Vi benytter Tivoli til driftsfunksjoner, og er stort sett fornøyd.

Noen sammenlikning med alternativet, CA Unicenter, vil Riise ikke inn på, og viser til at han ikke har den konkrete erfaringen som kreves for å kunne sammenlikne. Den eneste misnøyen knyttes til den enhetlige påloggingen, der Riise og hans kollegaer måtte lage et eget overbygg til IBMs Global Sign On for å få en tilfredsstillende løsning.

I forhold til en tradisjonell lokalnettløsning, peker Riise på at utgiftene til kommunikasjon er større, og at tjenerne må være kraftigere. Dimensjoneringen av serverne har stemt med behovet i praksis. Fordelene med en serverbasert løsning mer enn veier opp for ulempene. Oppgradering og distribusjon av programvare er langt mer effektiv, klientmaskinene kan ventes leve lenger, og framfor alt er driften mye enklere. At klientmaskinene kjører NT - i motsetning til å være dumme terminaler - har bare ført til et par nye årsverk på drift og support.

Med andre ord: Skattedirektoratet har fått en løsning der IT ikke gjør annet enn å fungere.

Les mer om tynne klienter:
150 milliarder kroner ut av vinduet
Software Innovation bytter fra Windows til web
Nye WAP og Internett-produkter fra Visma
Sikkerhet er motivet for Compaqs Windows-terminaler
To harde slag mot tynne klienter og Java
Spår rask vekst for Windows Terminal Server

OBS: I et innlegg beriktiger Svein Riise ting han mener er feil med den ovenstående artikkelen: Skattedirektoratet hater ikke PC-er.