Skattedirektoratets servere

Skattedirektoratets servere


Serverrommet i kjelleren hos Skattedirektoratet er delt opp i flere soner som er fysisk atskilt.

I tillegg til Skattedirektoratets servere, står også serverne til Tollvesenet og Senter for Statlig Økonomistyring her. De er atskilt med et eget jerngitter.


Skattedirektoratets servere tar opp mesteparten av plassen på serverrommet, og de har fysisk atskilt testserverne fra produksjonsmiljøet med jerngitter og en elektronisk lås.

Skattedirektoratet har en ekstrembelastning når nordmenn skal levere selvangivelsen. På tross av oppfordring om å levere i god tid, venter de fleste nordmenn til like før fristen går ut. Det skaper en ekstrem belastning, men dette har Skattedirektoratet løst på en elegant måte. De har rett og slett skilt innleveringsfunksjonaliteten fra de bakenforliggende systemene.

Skattedirektoratet tar seg selv av de bakenforliggende systemene som brukes til å regne ut skatten, mens systemet for innlevering av selvangivelser kjøres på servere hos ErgoGroup. Det nettbaserte systemet er utviklet av Accenture. En gang i døgnet kjøres en batch-jobb som henter inn de innleverte selvangivelsene fra innleveringssystemet og over i Skattedirektoratets interne systemer som står i kjelleren hos Skattedirektoratet.

- Vi håndterer cirka 40-50 millioner oppgaver, et snitt på cirka 10 oppgaver per skatteyter, sier Reidar Nybø, avdelingsdirektør for IT-avdelingen i Skattedirektoratet.

Skattedirektoratet har en rekke forskjellige servere fra forskjellige leverandører. De håndterer forskjellige oppgaver og Skattedirektoratet forteller at de har opplevd det som uproblematisk å ha så mange forskjellige leverandører av maskinvare til deres serverpark.

På disse bildene ser vi maskinene fra Bull som kjøre systemet for ligning av næringsdrivende, og HP-maskiner som kjører skattedirektoratets akrivsystem.

Systemene som brukes til å administrere skattleggingen er stort sett egenutviklet på toppen av Oracles e-business Suite. Det er også fortsatt mange systemer som er utviklet i det gamle programmeringsspråket Cobol.


I bakgrunnen av bildet står Skattedirektoratets lagringsserver, et SAN-system fra Hitachi med en total kapasitet på hele 200 terrabyte.

- Totalt har vi rundt 63 terrabyte til bruk i aktiv produksjon i SAN, i tillegg kommer lokale disker på endel systemet, sier Bjørn Olsen, leder for IT-drift i Skattedirektoratets IT-avdeling, til digi.no.

Av dette utgjør lagringskapasiteten for produksjonsmiljøet cirka 24 terrabyte, referansemiljøene det samme, og test- og utviklingsmiljøene utgjør cirka 18 terrabyte.

- Cirka 10 terabyte speiles til andre steder der beredskapsanleggene for de fleste av etatens løsninger er plassert, sier Olsen.


Skattedirektoratet har servergulv som kan åpnes for å trekke kabler gjennom, men det ble etterhvert så mange kabler at de valgte å henge de opp i taket istedenfor.

Bilde: Per Ervland


Skattedirektoratet drifter også sin egen infrastruktur. For de fleste ville det være nok å forholde seg til en serverfarm med Citrix-servere som håndterer 6.500 tynne klienter, men hos Skattedirektoratet utgjør dette bare en liten del av deres serverpark.

Her får Skattedirektoratet få hjelp fra Siemens og Steria, med Tre65 som underleverandør.
Klikk her for å komme tilbake til hovedartikkelen.

Til toppen