Skatteetaten.no blottla fødselsnummer

På skatteetatens nettsted har det i over ett år ligget sensitive opplysninger om folks privatøkonomi lett tilgjengelig for alle som bruker nettstedets egen søkefunksjon. Opplysningene er gitt av skatteytere som har benyttet en spørsmålstjeneste til skatteetaten på Internett knyttet til selvangivelsen for 1999.

På skatteetatens nettsted har det i over ett år ligget sensitive opplysninger om folks privatøkonomi lett tilgjengelig for alle som bruker nettstedets egen søkefunksjon. Opplysningene er gitt av skatteytere som har benyttet en spørsmålstjeneste til skatteetaten på Internett knyttet til selvangivelsen for 1999.

Opplysningene som fram til nå har ligget lett tilgjengelig på skatteetatens nettsted "skatteetaten.no" omfatter alle slags mulige spørsmål knyttet til selvangivelsen, alt fra fradrag til utsettelse av selvangivelsen. Etter datoene å dømme gjelder spørsmålene for skatteoppgjøret 1999, knyttet til en egen tjeneste fra skatteetaten som lå tilgjengelig på Internett. Her fikk skatteytere svar fortløpende på spørsmål knyttet til selvangivelsen.


Imidlertid er flere av spørsmålene uredigert blitt liggende fritt tilgjengelig på nettet, inneholdendende personopplysninger av svært sensitiv karakter som sykdom, arv, formue og lignende.

Det var en leser av digitoday.no som tilfeldigvis snublet over opplysningene etter at vedkommende gjorde et eget søk på skatteetatens nettsted. Leseren fikk opp flere treff på sine søk med opplysninger om flere personers skattespørsmål og fødsels- og personnummer.

digitoday.no har selv forsøkt skatteetatens søketjeneste og kommet over mange sensitive personopplysninger som omfatter personlige økonomiske forhold. I flere av søketreffene kommer både navn og fødselsnummer fra spørreren fram.

Det er en overrasket nytilsatt web-redaktør for skatteetaten.no, Øyvind Thuestad, som overfor digitoday konstaterer at skatteetatens nettsted er full av spørsmål fra skatteytere, der mange henvendelser inkluderer personnummer. - De skal vel ikke ligge der, sier han til digitoday.no.

Han sier dette skjedde før hans tid, og blir overrasket over at opplysningene ligger ute. - Dette skal vi uansett fjerne, sier han.

Thuestad vet ikke om skatteyterne selv er oppfordret til å oppgi fødselsnummeret sitt, eller om de har gjort dette av fri vilje. Uansett er det vanskelig å bestride at skatteetaten ikke beskytter fødselsnumrene som er opplyst.

- Dette må være en tabbe, jeg skjønner ingen ting konkluderer Thuestad.

Skattedirektør Bjarne Hope legger seg flat og sier til digitoday.no at dette ikke skulle skje. - Svarene som har vært tilgjengelige på nettet er uredigerte spørsmål på bakgrunn av en tjeneste som ble etablert ved fjorårets skatteoppgjør der skattebetalere kunne stille spørsmål til etaten.

Leveringsfristen for den forenklede selvangivelsen i fjor var den 30. april, noe som betyr at opplysningene har vært tilgjengelige i minst halvannet år. Noen av spørsmålene ble anonymisert og publisert sammen med svar på skatteetatens nettsted.

- Enkeltspørsmålene skal selvsagt ikke være tilgjengelige, sier Hope.

Om hvordan dette kunne skje, sier han at dette er en feil som ikke skal skje. Hope sier at etatens IT-avdeling ikke har hatt større utskriftninger enn normalt og at det ikke er årsak til situasjonen.

- Det skal ikke være slik at vi skal publisere fødselsnummer. Vi jobber nå med å finne ut hvorfor dette skjedde og vil gjøre vårt ytterste for å beskytte opplysninger som gis til oss. Dette må være en feiltakelse, sier Hope.

Han sier at etaten nå jobber med å fjerne opplysningene, og vil sørge for at en går tilbake for å se hva som sviktet, enten det gjelder etatens egne sikkerhetsrutiner eller eksterne leverandører til etaten. Hope sier at etaten nå skal se over hele ordningen selskapet har hatt knyttet til sine Internett-tjenester og de rutinene som gjelder for å vurdere sikkerhet.

- Vi må selvsagt unngå at dette skjer, selv om disse opplysningene har hatt liten tilgjengelighet.

Men Hope medgir at selv om bare en fant opplysningene ute på nettet, er dette en for mye.


Skatteetaten informerer fredag ved 17.00-tiden at opplysningene er slettet.

Til toppen