Skatteetaten valgte Proact

Satser på FlexPod, en felles plattform fra Netapp og Cisco.

Skatteetaten valgte Proact
En typisk grunnkonfigurasjon for FlexPod. Bilde: Cisco

Skatteetaten har inngått avtale med Proact om konvergent infrastruktur for store moderniseringsprosjekter knyttet til både skatt og folkeregister.

I startfasen er kontrakten på rundt 12 millioner kroner, pluss vedlikehold og support.

Grunnlaget for leveransen er FlexPod, en plattform for å utvikle datasentraler til private nettskyer. FlexPod er utviklet av NetApp og Cisco i fellesskap, med lagring fra NetApp og servere og nettverksutstyr fra Cisco. FlexPod ble lansert i 2011 og er siden, ifølge FlexPod-oversikten til Cisco, levert til over 2500 kunder i 35 land. Denne siden tilbyr blant annet hvitbok og iPad-app om plattformen. NetApp har en tilsvarende oversikt.

I løsningen til Skatteetaten inngår virtualisering fra VMware.

I en pressemelding fra Proact heter det at de første prosjektene som Skatteetaten skal kjøre i sitt nye konvergente miljø er elektronisk dialog med arbeidsgivere («a-meldingen») og modernisering av grunnlagsdata.

A-meldingsprosjektet skal forenkle og forbedre arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold. Den årlige transaksjonsmengden er over 120 millioner.

– IT-miljøet som skal håndtere dette må være stabilt, pålitelig og fleksibelt. Dette er svært kritiske komponenter og de blir viktige for at vi skal lykkes med å forenkle arbeidet for både næringslivet, øvrige skatteytere og for offentlige myndigheter, sier prosjektleder i Skatteetaten, Jan Tore Ajer.

Prosjektet for grunnlagsdata skal gi enklere og bedre rapportering av kontroll- og likningsoppgaver fra blant annet banker, boligselskaper og forsikringsselskaper.

Akseptansetest av løsningene gjennomføres i april og alt skal være i produksjon midt i juni.

Ajer håper at også etatens store Oracle-baserte saksbehandlersystemer skal kunne kjøres på den konvergente plattformen.