Skatteetaten virtualiserte Unix-serverne

Skatteetaten har virtualisert maskinparken, og redusert fra 110 til to servere.

Skatteetaten virtualiserte Unix-serverne

Skatteetaten har virtualisert maskinparken, og redusert fra 110 til to servere.

Skatteetaten har flere servere enn de fleste andre norske bedrifter, organisasjoner og offentlige etater i Norge. Nå har de gjennomført en serverkonsolidering som har redusert antall Unix-servere ved å kjøre flere virtualiserte operativsystem på en boks..

– Saksbehandlingen i etaten er syklisk og behovet for kapasitet varierer gjennom året, sier Frode Mong, underdirektør i Skatteetaten til Finansavisen.

Mong er delprosjektleder for prosjektet og forteller videre at Skatteetaten tidligere måtte skalere opp for å ta høyden for maksbelastningen på hver server. Det var også en utfordring å sikre like rutiner for backup av alle serverne.

– Vi hadde 110 servere hvor ansvar for data og backup lå lokalt. Disse prosessene ble gjort litt forskjellig på de ulike stedene. Nå har vi isteden 26 logiske partisjoner pakket inn i to servere og brukes på samtlige ligningskontorer i Norge, sier Mong til Finansavisen.

Antall serverinstallasjoner har en tendens til å vokse raskt etter hvert som det kommer stadig mer programvare for å løse stadig flere oppgaver. IBM mener at det er begrenset hvor mange servere en mann effektiv kan administrere og at det derfor er mer hensiktsmessig å fokusere på færre større maskiner.

– En person kan kanskje være ansvarlig for 30 til 40 servere. Når større selskaper tar for eksempel 4 000 servere sier det seg selv at det er enklere og mer oversiktlig å få store servere, sier Doug Neilson i IBM til Finansavisen.

I tillegg til sparte administrasjonskostnader ved virtualisering fremhever Mong også kostnadsbesparelser ved innkjøp.

– Serverne vi hadde var overmodne for utskifting. Den løsningen vi nå har valgt er betydelig billigere enn om vi hadde kjøpt 110 enkeltstående servere, sier Mong til Finansavisen.

Antall prosessorer ble redusert fra 200 til 24.

Til toppen