Skattekortene blir elektroniske

Ledd i regjeringens forenkling for arbeidslivet.

Skattekortene blir elektroniske
Fra 2013 kan du slippe dette papiret. Bilde: Creative Commons

Oslo (NTB-Jon Even Andersen): Fra og med 2014 blir det slutt på å få skattekort i posten fra Skatteetaten.

Nå innføres elektroniske skattekort med 2013 som et frivillig overgangsår, og 2014 som det første året da alle skal over på den nye ordningen.

Dette varslet regjeringen torsdag, samtidig med at revidert budsjett ble lagt fram.

Arbeidsgivers jobb
I den nye ordningen er det arbeidsgiver som plikter å innhente skattekort for sine arbeidstakere, direkte fra Skatteetaten. Arbeidsgiveren skal også sørge for å oppdatere opplysningene på skattekortet før hver lønnsutbetaling.

Lønnsmottakerne vil få tilsendt en skattetrekksmelding ved starten av året med opplysninger blant annet om beregningsgrunnlaget og beregnet skattetrekk.

Enklere rapportering
Samtidig forenkles arbeidsgivernes pålagte rapportering av ansettelsesforhold og lønnsforhold til Skatteetaten, Nav og Statistisk sentralbyrå (SSB). All slik rapportering skal heretter kjøres elektronisk i ett og samme system.

– Forenkling for arbeidslivet er et prioritert område for regjeringen, sier finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap).

Regjeringen anslår at arbeidsgiverne samlet vil spare rundt 500 millioner kroner i året når flere av dagens krav om å levere oppgaver og skjemaer på like tidspunkt og til ulike etater erstattes av en månedlig elektronisk innrapportering. (©NTB)

Les mer om: